Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Beste Amsterdammers,

Het gaat goed met de stad, maar ons werk is nog niet af. De afgelopen vier jaar hebben we een recordaantal huizen gebouwd. We hebben gezorgd voor meer middenhuur woningen, voor meer banen, meer groen en verdrievoudiging van het aantal zonnepanelen op Amsterdamse daken. We hebben nog nooit zoveel kunnen investeren in het Amsterdamse onderwijs, in onze leraren en leraressen, de helden voor de klas. En in goede peuteropvang zodat alle Amsterdamse peuters een gelijke start hebben en met elkaar spelen.

Het gaat goed met de stad, maar ons werk is nog niet af. We zien een enorme uitdaging: de middenklasse staat onder druk. Amsterdam loopt het risico een stad te worden voor arm en rijk, met niets er tussenin.

‘Een stad voor arm en rijk, met niets er tussenin? Daar pas ik voor.’ 

Onze leraren, verplegers, zzp’ers en politieagenten – doodnormale Amsterdammers met een middeninkomen – worden haast gedwongen de stad te verlaten of maken geen kans om hier te komen wonen. Er zijn te weinig betaalbare woningen. Vooral gezinnen komen klem te zitten. Want het blije nieuws dat je in verwachting bent, betekent voor veel Amsterdammers ook een zoektocht naar een huis buiten Amsterdam. Het aanbod betaalbare woningen voor middeninkomens moet fors omhoog. Zonder gezinnen boet de stad in aan leefbaarheid en zonder middenklasse – de ruggengraat van de stad – kunnen we de kloof tussen arm en rijk niet overbruggen.

‘Goed onderwijs blijft de hoogste prioriteit’

De plek waar de kloof tussen arm en rijk het meest zichtbaar is, is meteen ook de meest schrijnende plek, namelijk op school. Sommige kinderen zijn met dure huiswerkbegeleiding aan het oefenen voor de CITO-toets en worden op zondag meegenomen naar musea. Terwijl hun leeftijdsgenootjes een dubbele taalachterstand oplopen, zowel in het Nederlands als in de taal van hun ouders.

Onze investeringen in goed onderwijs, de motor voor kansengelijkheid, zijn dan ook de komende jaren meer dan ooit nodig in onze groeiende stad. Gelijke kansen en goed onderwijs kosten veel geld, maar leveren vooral heel veel op. Een stad waarin je kan opgroeien tot wie je wil zijn, ongeacht het inkomen van je ouders. Goed onderwijs blijft de hoogste prioriteit. Wij willen een Amsterdam waar we de beste leraren op de moeilijkste scholen hebben. Waar jongeren niet een stageplaats mislopen omdat ze nooit te horen hebben gekregen dat ze bij het solliciteren beter hun petje kunnen afzetten.

‘Een leven lang leren, betekent in Amsterdam een leven lang kansen.’

D66 staat voor een Amsterdam waar een leven lang leren, ook een leven lang kansen betekent. Wij schrijven vijftigplussers die zonder werk komen te zitten niet af, maar doen er alles aan om ze via omscholing weer te matchen aan werkgevers die zitten te springen om nieuwe werknemers.

D66 gelooft in kansengelijkheid door goed onderwijs. Als je rondloopt op het bijvoorbeeld Calvijn College in Nieuw-West zie je wat dat betekent. Amsterdammers, jong en oud, die trots zijn op hun buurt en school. Amsterdammers met alle achtergronden die met elkaar leren en werken op een mooie plek. Een voorbeeld van hoe Amsterdam eruit kan zien.

‘De populariteit van de stad, omzetten in kansen voor iedereen.’

Onze stad is op dit moment populairder dan ooit en dat is iets om trots op te zijn. Het aantal inwoners groeit. Bedrijven, van startups en het mkb tot grote internationale bedrijven, vestigen zich in Amsterdam. Na jaren leegstand stromen de kantoren weer vol, en waar andere steden worstelen krijgen wij onze jongere en oudere werklozen steeds meer aan het werk.

De aantrekkingskracht van Amsterdam, de Magneet Mokum, zorgt voor kansen. Het is aan ons allemaal, en zeker ook de bestuurders van de stad, om ervoor te zorgen dat iedereen die kansen kan grijpen. We gaan door met bedrijven naar Amsterdam halen, maar stellen daarbij altijd een cruciale vraag ‘hoeveel banen brengen jullie mee?’. Amsterdam heeft niks aan brievenbusfirma’s of andere lege hulzen. In onze stad word je alleen met open armen ontvangen als je kansen geeft aan het talent van Amsterdammers, en zo bij die Amsterdammers brood op de plank brengt.

‘Overlast voorkomen en drukke plekken ontzien.’

Uiteraard zorgt populariteit van Amsterdam ook voor problemen, vooral in de binnenstad. Met steeds meer inwoners en zeventien miljoen bezoekers per jaar moeten we de drukte in goede banen leiden. Door praktische oplossingen te bieden waarmee we overlast voorkomen en te drukke plekken ontzien. De binnenstad ontlasten en korte metten maken met de ongein en onwenselijkheden die toeristen kunnen veroorzaken. Niet voor alles is meer ruimte in de drukke straten van de binnenstad, zoals deelfietsen en bierfietsen. We gaan door met de strijd tegen illegale hotels en zullen tegelijkertijd ook het aantal dagen dat je je woning aan toeristen mag verhuren terugbrengen. We gaan eenheidsworst tegen. We moedigen vastgoedeigenaren aan hun zaak te verhuren aan iemand die iets toevoegt aan het winkelaanbod in Amsterdam. We zorgen dat de stad schoon is en creëren meer ruimte op straat in drukke gebieden.

De aantrekkingskracht zorgt op sommige plaatsen voor het verkeerd soort drukte en dat moeten we aanpakken. Maar tegelijkertijd zorgt onze populariteit ook voor banen, dynamiek en bovenal voor groei. Onze stad is in ontwikkeling, en dat is maar goed ook. Want het biedt nieuwe kansen voor de toekomst. Ik heb de stad altijd in ontwikkeling gezien en, gelukkig maar, nooit zien stilstaan. Sinds ik 31 jaar geleden hier geboren werd is de stad gegroeid, groter geworden en is Amsterdam veranderd. Noord werd vroeger nog weleens spottend aangeduid als ‘gene zijde’ door de Centrum-bewoners, maar door de groei van de stad komt er nu eindelijk een brug over het IJ om dit mooie stadsdeel ook fysiek en zonder omweg met de rest van de stad te verbinden. Rondom station Lelylaan wilde je vroeger niet dood gevonden worden, terwijl zich daar een spannend gebied ontwikkelt door de vele broedplaatsen. En in Amsterdam Oost was vroeger nooit veel te doen, terwijl het met de Javastraat en Wibautstraat nu bruist als nooit tevoren.

‘Niks met te ervoor is goed, behalve tevreden.’

Nu is het zaak die verandering ook door te zetten op de woningmarkt. Ik zie in de toekomst een stad waar alle Amsterdammers ongeacht hun inkomen in elke buurt een eerlijke kans maken op een woning. Door Amsterdam echt van iedereen te maken zullen onze buurten nog verder opknappen, omdat mensen van alle inkomens en achtergronden door elkaar heen wonen. Niet omdat het mengen van buurten ervoor zorgt dat de minima die er wonen plots rijker worden, maar wel omdat Amsterdammers met verschillende inkomens en achtergronden elkaar weer tegen komen op school, bij de bakker of bij de speeltuin. Gemixte buurten passen bij de Amsterdamse volksaard dat iedereen gelijk is en zoals mijn moeder vroeger al zei: “Niks met te ervoor is goed, behalve tevreden.”

Om Amsterdam ook echt te veranderen in de wereldstad die wij eigenlijk al sinds jaar en dag zijn, moeten we investeren in goede en snelle openbaarvervoerverbindingen van de verschillende buurten naar de binnenstad, van de huizen van Amsterdammers naar hun werk. Dit zorgt niet alleen voor minder drukte op onze straten maar het zorgt er ook voor dat het eigenlijk niet meer zoveel uitmaakt waar in de stad je woont. Je bent immers zo aan de andere kant van de stad als je daar wil sporten, spelen, werken of uitgaan. Dat geeft Amsterdammers ook de kans meer gebieden van hun eigen stad te ontdekken en onontdekte parels kunnen groeien en bloeien. De Sloterplas is bijvoorbeeld zo’n plek, met een prachtig park en stadsstrand waar méér kan. Laten we ervoor zorgen dat over vier jaar bezoekers dáár dat ijsje willen eten, in plaats van schuifelend over het Damrak.

Ik geloof dat de stad groter maken met snel openbaar vervoer ervoor kan zorgen dat we de geliefde rafelrandjes, die in Amsterdam onder druk staan, op andere plekken laten terugkomen. Een freezone of 24-uursgebied in het centrum van Amsterdam is door de toegenomen drukte niet meer van deze tijd. Daarvoor wonen er simpelweg te veel mensen. Maar dit soort experimentele vrijheid is wel verankerd in het DNA van onze stad en daarom moeten we ervoor zorgen dat we buiten het centrum de teugels hier en daar wat laten vieren. Denk je even in wat een mogelijkheden er liggen voor kunstenaars op de bedrijventerreinen van Zuidoost. Ik zie een gebied voor me waar de nachtcultuur met al haar creativiteit de ruimte krijgt zonder overlast te veroorzaken. En ik zie voor me dat we in nieuwe buurten voortaan standaard ruimte reserveren voor broedplaatsen en ateliers voor kunstenaars. Niet tijdelijk tot de buurt populair genoeg is, maar permanent.

‘Onze kinderen verdienen een groene, gezonde, leefbare stad.’

Als we de idee omarmen dat we een wereldstad worden, kunnen we die ontwikkeling doormaken op onze eigen Amsterdamse voorwaarden. En dan staat één ding als een paal boven water: wat we ook doen, het kan alleen nog duurzaam. De aarde smeekt al jaren dat wij stoppen haar uit te putten. Onze kinderen verdienen een groene, gezonde en leefbare stad, die oneindig vooruit kan. Wij willen een stad waar je niet bang hoeft te zijn dat je kinderen achter een stinkende bromfiets rijden. Of dat je al wandelend met de kinderwagen wordt vergiftigd door een roet spugende bestelbus. Wij willen een stad waar de huizen zo goed geïsoleerd zijn dat je niet hoeft te stoken voor de hele buurt om de schimmel uit je kinderkamer te verjagen. Wij willen een stad die een plensbui aankan omdat we zo slim zijn geweest genoeg groen over te houden. Onze kinderen hebben recht op een stad waar de lucht schoon is, de parken groen, en de speelplekken rookvrij en veilig.

Dat verdienen de Amsterdammers van de toekomst. We kunnen geen genoegen meer nemen met praten over vage Haagse doelstellingen, maatregelen zijn nodig, de klimaatverandering wacht op niemand.

‘Een stad waar het niks uitmaakt op wie je verliefd bent of uit welk land je opa komt.’

Het zijn Amsterdammers die onze stad zo mooi maken. Een vrije stad waar iedereen – ongeacht het salarisstrookje – kriskras door elkaar woont. Een stad waar het niks uitmaakt op wie je verliefd bent of uit welk land je opa komt. Een stad waar we eerst en vooral allemaal Amsterdammer zijn en daarom in harmonie met elkaar samenleven. Een smeltkroes van 180 nationaliteiten die allemaal in harmonie met elkaar samenleven. Omdat iedere Amsterdammer vrij is zichzelf te zijn.

Helaas neemt over de hele wereld de spanning toe. Over de hele wereld wordt tolerantie ingeperkt. Amsterdam is en blijft een tolerante stad. Dat gaat niet vanzelf, wij moeten tegen de stroom van polarisatie in durven roeien. We willen Amsterdam nog méér een plek laten zijn waar je jezelf mag zijn. Soms kunnen we tolerantie en de vrijheid om jezelf te zijn met regels en wetten afdwingen, maar minstens zo belangrijk is het geven van het goede voorbeeld. D66 staat voor een Amsterdam waar Ajax meedoet aan de Gay Pride, LHBTI’s in de hele stad veilig hand in hand lopen en waar we keihard en consequent strijden tegen discriminatie. Discriminatie, of het nu op straat is of op de arbeidsmarkt, is onacceptabel. Gelijke kansen en vrijheid voor iedere Amsterdammer: daar staat D66 Amsterdam voor.

‘Kus op straat, loop hand in hand, of blijf lekker single.  In ons Amsterdam heeft iedereen de vrijheid om zichzelf te zijn.’

Dat vraagt om goed functionerende politieagenten en gemeentelijke handhavers, die een bijdehante puber weten te onderscheiden van een gewelddadige vandaal. Een politiekorps dat in alle delen van de stad een afspiegeling is van de buurt, en met alle buurten goed in contact staat en samenwerkt. Zo kan worden opgetreden als Amsterdammers in hun vrijheid worden bedreigd.

Twee mannen die hand in hand over straat lopen, iemand die in zijn string rolschaatst over de grachten, een meisje dat een rokje draagt dat net wat korter is dan dat van haar moeder, vrouwen met hoofddoek of mannen met keppeltje: zij moeten zich allemaal veilig en beschermd voelen, zichzelf kunnen zijn.

Tegelijkertijd houdt vrijheid van de een soms op waar de vrijheid van de ander begint. Geloof en hou van wie je wil. Geloof, maar predik geen haat. Geloof wat je wil en in wie je wil, maar leg je eigen denkbeeld niet op aan ander. Kleed je hoe je wil, maar dwing anderen niet hetzelfde te doen. Zeg wat je vindt, maar discrimineer niet. Word verliefd op wie je verliefd wil worden, ook al zijn het er meerderen. Kus op straat, loop hand in hand, of blijf lekker single. In ons Amsterdam heeft iedereen de vrijheid om zichzelf te zijn.

 ‘Gelijke kansen en vrijheid voor iedere Amsterdammer:  daar staat D66 Amsterdam voor.’

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn ongelofelijk belangrijk. Ik ben trots op wat D66 heeft bereikt. We hebben keihard gewerkt aan een Amsterdam waar iedereen zich thuis voelt. Maar ons werk is nog niet af. In dit verkiezingsprogramma leest u hoe we ervoor zorgen dat onze mooie stad een plek blijft waar alle Amsterdammers zich thuis voelen. Een stad waar plaats is voor arm, rijk én alles wat daar tussenin zit. Een stad waar we de overlast van de groei bestrijden en de populariteit omzetten in kansen voor iedere Amsterdammer. Een stad waar je alles kan bereiken ongeacht op wie je verliefd bent of waar je opa en oma zijn geboren. Laten we aan de rest van Nederland laten zien dat het kan.

Gelijke kansen voor alle Amsterdammers. Daar staat D66 Amsterdam voor. Op 21 maart is de keuze aan jou.

Reinier van Dantzig

Lijsttrekker D66 Amsterdam

1

Woonaanbod vergroten en toegankelijk maken voor alle Amsterdammers

D66 vindt het heel belangrijk dat de woningmarkt in Amsterdam toegankelijk is voor iedereen, ongeacht inkomen, afkomst of gezinssituatie en dat mensen kunnen doorstromen naar een woning die past bij de specifieke levensfase of leefsituatie waarin men zich bevindt. Die toegankelijkheid en doorstroming staan echter enorm onder druk. Dat komt omdat de Amsterdamse woningmarkt niet een woningmarkt voor iedereen is.

Lees meer
2

Duurzaamheid en luchtkwaliteit

Steden spelen een sleutelrol in de strijd tegen de opwarming van de aarde en de uitstoot van CO2, omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het lokaal en kleinschalig opwekken van energie, het isoleren van huizen en het aanleggen van energienetwerken.

Voor een concurrerend en toekomstbestendig Amsterdam wil D66 dat we grondstoffen maximaal hergebruiken, energie lokaal opwekken, en schadelijke uitstoot terugdringen. In een leefbare stad is de lucht die je inademt gezond en is het fijn om buiten te zijn. Met het Klimaatakkoord van Parijs is er eindelijk internationaal overeenstemming bereikt over CO2-doelstellingen. Daarmee is de politieke discussie verlegd van of we wel iets moeten doen, naar hoe we de energietransitie zo snel mogelijk gaan vormgeven.

Aan Amsterdam als verantwoordelijke hoofdstad is het de taak om voorop te lopen, zoals Amsterdam dat nu al doet met de uitbreiding van het elektrisch laadnetwerk, circulair bouwen en het aardgasvrij maken van de stad. D66 kiest ervoor om niet te wachten tot anderen het wiel uitvinden, maar om zelf het voortouw te nemen met resultaatgerichte maatregelen die werken in het hier en nu.

Lees meer
3

Amsterdam bereikbaar houden

Het aantal verplaatsingen in en rondom de stad neemt – evenredig met het aantal inwoners en de economische activiteiten – flink toe in de komende jaren. Voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Amsterdam is het daarom extra belangrijk dat Amsterdammers en bezoeker meer gebruik van fiets en openbaar vervoer gaan maken. Daarop zal de inzet van de stad, de vervoersregio en de vervoerder gericht moeten zijn.

Lees meer
4

Goed onderwijs voor iedereen

Iedere jonge Amsterdammer verdient een goede start voor een kansrijke toekomst. Helaas bepalen in de praktijk afkomst, geslacht, religie, inkomen, of opleiding van ouders nog te vaak de kansen die jongeren krijgen en kunnen benutten. De tweedeling die hierdoor ontstaat is onacceptabel. D66 zet daarom in op gelijke kansen voor iedereen door de komende jaren verder te investeren in goed onderwijs. Goed onderwijs is de aanjager van kansen en de motor van persoonlijke groei en ontplooiing.

Lees meer
5

Zorg en gezondheid

Bijna iedereen heeft op enig moment in zijn of haar leven (tijdelijk) extra zorg of ondersteuning nodig. Sommige mensen zijn zelfs langdurig aangewezen op de solidariteit van de samenleving. Wanneer dit het geval is, is het belangrijk dat mensen voor elkaar zorgen. De eigen kracht van mensen is zeer waardevol en draagt bij aan een zorgzame samenleving. D66 wil dat de overheid deze kracht en ook de vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. D66 staat voor een stad waarin alle Amsterdammers, ongeacht eventuele beperkingen, kansen krijgen om deel te nemen aan de samenleving en hun leven op een door hen gewenste manier kunnen inrichten. Dat vereist ook een toegankelijke overheid die de mensen laat meebeslissen over de mate waarin en de manier waarop zij worden ondersteund.

Lees meer
6

Meer ruimte voor sport en bewegen

Sport is het bindmiddel voor de Amsterdamse samenleving. De stad heeft veel grote en kleine sportverenigingen, veel ruimte voor buitensport en een reeks mooie evenementen. Sport houdt de Amsterdammer gezond, zorgt ervoor dat mensen elkaar tegenkomen en biedt mogelijkheden voor de jeugd. Maar Amsterdammers en met name kinderen moeten nog veel meer uitgedaagd worden om te bewegen en in beweging te blijven. Ook in de naschoolse opvang zou meer aan sport gedaan moeten worden.

Lees meer
7

Werken en meedoen

De stad groeit maar lang niet alle Amsterdammers profiteren daarvan mee. Niet iedereen is de crisis ongeschonden doorgekomen, veel mensen zitten nog steeds in de schulden en te veel kinderen zijn hiervan de dupe. Amsterdam kent al vele jaren een, naar de mening van D66, te hoog percentage Amsterdammers met armoede. D66 vindt dat het aantal Amsterdammers in armoede omlaag moet. Helaas zijn de schuldhulpverlening en armoederegelingen nu bureaucratisch, gaan uit van wantrouwen en richten zich niet op de eigen kracht van mensen. Armoede moet van tijdelijke aard zijn. Daarom moeten mensen de mogelijkheden en hulp krijgen zodat zij kunnen meedoen in deze stad. Met name kinderen mogen niet op achterstand komen door de wankele financiële situatie van hun ouders.

Lees meer
8

Bestuur en organisatie

Amsterdam krijgt stadsdeelcommissies met gebiedsgewijs door bewoners gekozen vertegenwoordigers en door het college benoemde bestuurders. Hiermee sluit het bestuurlijk stelsel van Amsterdam beter aan bij landelijke regelgeving en is helderder waar de bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt. Doel blijft dat bewoners meer invloed krijgen op en betrokken worden bij het beleid van de stad in de eigen buurt. We richten ons daarbij ook op een goede samenwerking tussen gemeente en stadsdelen.

9

Financiën

Geld van de gemeente is geld van Amsterdammers. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. De stadsfinanciën zijn de afgelopen vier jaar grondig onder de loep genomen en dat heeft ervoor gezorgd dat we meer dan ooit kunnen investeren in de stad, en geen rekeningen doorschuiven naar het volgende stadsbestuur.

Gezond financieel beleid is belangrijk om Amsterdam goed te besturen. In 2014 stelde D66 daarom een agenda op voor duurzaam financieel beleid. Dat was in Amsterdam hard nodig. Na vier jaar van forse inspanning is de basis nu op orde.

In plaats van 44 ondoorzichtige deel-administraties, heeft de gemeente sinds 2017 één centrale administratie voor heel Amsterdam. De honderden verschillende reserves en voorzieningen van de gemeente zijn tegen het licht gehouden en 60 procent daarvan is opgeheven, zodat de begroting nu simpeler en inzichtelijker is. De interne controle is versterkt en de fiscale controle is aangepakt in samenwerking met de Rijksbelastingdienst. Met de introductie van de begrotingsregels is meer duidelijkheid gecreëerd ten aanzien van de begroting. Doordat de gemeente honderden miljoenen heeft afgelost op de schuld, is de stadsschuld nagenoeg gelijk gebleven, ondanks extra investeringen en een forse verlaging van gemeentelijke belastingen voor Amsterdammers en ondernemers.

In 2017 is een systeem geïntroduceerd waarmee budgetten automatisch meebewegen met de groei van de stad (de zogenaamde areaaluitbreiding). Desondanks is het nog niet gelukt om voldoende geld te reserveren voor het volledig opvangen van inflatie en salarisstijgingen. D66 wil dit gat in de komende periode dichten. Het corrigeren van belastingen en tarieven om de inflatie van de kosten op te vangen is daarbij bespreekbaar. D66 dringt aan op de introductie van ook een toekomstbestendig systeem voor het beheersen van inflatie van de gebudgetteerde kosten.

Lees meer
10

Amsterdam aantrekkelijk houden

Amsterdam heeft een ongelofelijke aantrekkingskracht op mensen van buiten de stad. Een kleine twintig miljoen toeristen komen jaarlijks naar onze stad en veel bezoekers blijven meerdere dagen. Er wordt door deze groep jaarlijks negentien miljard euro uitgegeven in Amsterdam.

Dat geeft een flinke impuls aan de Amsterdamse economie. De toeristische sector is goed voor tien procent van de werkgelegenheid in Amsterdam.

Het toerisme maakt de stad ook drukker. De concurrentie rond gebruik van de openbare ruimte wordt steeds groter. En dat vraagt om slimme regels en oplossingen zodat de overlast ervan voor de bewoners beperkt wordt.

De afgelopen vijftien jaar is er hard gewerkt om de stad aantrekkelijker te maken voor bezoekers, zoals de renovatie van de musea en de aanleg van de Rode Loper. Wat D66 betreft, wordt de stad de komende jaren aantrekkelijker gemaakt voor bewoners.

Lees meer
11

Economie

Amsterdam is de economische motor van Nederland en draait weer op volle toeren. Elke dag komen er weer meer mensen bij met werk. De groei van de economie zorgt voor een hogere welvaart van Amsterdammers, op alle niveaus.

De gemeente heeft beperkte invloed op de ontwikkeling van de economie, maar kan die ontwikkeling wel in de weg zitten. Het is dus zaak te zorgen voor goede randvoorwaarden. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat of bijvoorbeeld een gezonde kantorenmarkt heeft een positief effect. Was er een aantal jaren geleden een enorm overschot aan kantoorruimte, nu staat door de economische groei de kantorenmarkt weer onder druk en wordt de beperking van geschikte beschikbare kantoren alweer gevoeld. Het is belangrijk dat er wordt bijgebouwd. Wat D66 betreft komt er meer ruimte beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe kantoren op voor bedrijven aantrekkelijke plekken met goede OV-verbindingen.

Lees meer
12

Kunst en Cultuur

Het culturele aanbod in Amsterdam is ongekend breed en heeft internationale allure. De stad kent prachtige musea, een enorme diversiteit aan festivals, vooruitstrevende muziektempels, wereldberoemd erfgoed en ook op het gebied van dance, uitgaan en architectuur speelt Amsterdam een vooraanstaande rol. Amsterdam kent een bijzonder internationaal netwerk van makers in verschillende kunstdisciplines en loopt in enkele voorop. Zo behoren het Concertgebouworkest, de Nationale Opera & Ballet en Toneelgroep Amsterdam tot de wereldtop. Op andere, meer experimentele vlakken stond Amsterdam internationaal zeer goed bekend, maar verliest de stad terrein.

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de kwaliteit van leven in de stad. Dat geldt niet alleen voor het welzijn van de Amsterdammer. Ook economisch is het van groot belang. Bij de beoordeling van het Amsterdamse vestigingsklimaat, belangrijk voor het aantrekken van internationale bedrijven, is het hebben van een breed en kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod een grote plus.

Het gaat goed met de Amsterdamse kunsten. Het blijft van groot belang om de zogenaamde humuslaag van hedendaagse kunstenmakers goed te houden. Hiervoor moet een blijvend aanbod zijn van goede werkplekken, zoals ateliers, en voldoende tentoonstellingsruimte. Amsterdam moet ook in de toekomst de stad van kunst en cultuur, vernieuwing, experiment en inventiviteit blijven.

Lees meer
13

Een vrije en veilige stad

Amsterdam is een vrije stad waar iedereen, ongeacht afkomst, uiterlijk of seksuele voorkeur zichzelf moet kunnen zijn. Dat betekent dat iedere Amsterdammer gelijk behandeld moet worden. Discriminatie is onacceptabel.

Lees meer
14

Jezelf zijn in een vrije stad

Iedereen moet zichtbaar zichzelf kunnen zijn in Amsterdam, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken. Deze vrijheid, en met name de veiligheid van LHBTI's, is nog steeds niet vanzelfsprekend. D66 maakt zich hard voor de vrijheid en veiligheid van iedereen die kleur geeft aan de stad. De deelname van LHBTI's aan de Amsterdamse samenleving is essentieel en maakt de stad tot wie ze is.

Lees meer

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Goed wonen
Goed klimaat
Goed onderwijs