Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Doe Mee! Stem D66!

D66 doet mee in de samenleving in al zijn verscheidenheid. In de stad Goes en in de zeven dorpen. D66 doet mee in de gemeenteraad en D66 is bereid om mee te besturen in een nieuw college.

D66 is bereid verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te leggen aan de inwoners van Goes. In dit programma laat D66 zien waar de fractie voor staat. Het laat zien wat belangrijk is voor D66 en waarop de komende vier jaar onze aandacht en inzet gericht zal worden. Dit doen we vanuit een visie. Die visie vindt u aan het begin van ons programma.

D66 gaat uit van de kracht van ieder individueel mens en tegelijkertijd van de kracht van de gemeenschap. D66 wil als politieke partij initiatieven nemen en initiatieven van inwoners ondersteunen. Initiatieven van burgers die de eigen leefomgeving verbeteren en de diversiteit de ruimte geven.

Voor goed openbaar bestuur willen wij de komende vier jaar mede verantwoordelijkheid dragen in onze gemeente Goes. Doe mee met D66! Stem ons op 21 maart 2018!

 

Visie

D66 wil een programma voor de toekomst van de gemeente Goes presenteren, waarbij de economische ontwikkelingen in balans zijn met onze leefomgeving en waarbij vrijheid van de individuele mens samengaat met ruimte en respect voor anderen.

Lees verder
1

Klimaat & Milieu

Bescherming en verbetering van het milieu is voor D66 essentieel. Door goede zorg voor de omgeving is er ook voor toekomstige generaties een goed leven mogelijk. Dat kan worden bereikt als eenieder zich bij zijn of haar handelen bewust is van het effect op het milieu en daar rekening mee gaat houden.

Lees verder
2

Omgeving

Volgens D66 moet het Goese ruimtelijkeordeningsbeleid in het teken staan van duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling. Focus op economie in samenhang met natuur en milieu, zodat er een toekomstbestendige aantrekkelijke omgeving ontstaat om in te wonen, werken en recreëren.

Lees verder
3

Intermenselijke voorzieningen

Intermenselijke voorzieningen omvat het brede terrein van cultuur, onderwijs, sport en het Sociaal Domein. Voor D66 is de kwaliteit van de intermenselijke voorzieningen van groot belang voor de leefbaarheid van de gemeente en de gezondheid van zijn inwoners.

Lees verder
4

Mobiliteit en Infrastructuur

D66 vindt dat de infrastructuur ten dienste moet staan van de mobiliteit en veiligheid van alle weggebruikers, met name van fietsers en voetgangers. Alvorens met nieuwe investeringen aan de gang te gaan vinden wij het belangrijk om verkeersstromen, behoeften en gebruik goed in kaart te brengen. Het betrekken van gebruikers en inwoners bij deze ontwikkeling vinden wij niet meer dan logisch. Laten we een gezamenlijke visie ontwikkelen en daarbij niet alleen naar de weg, maar naar de hele omgeving kijken.

Lees verder
5

Rechtvaardige en samenwerkende lokale overheid

D66 wil dat de gemeente een rechtvaardig en transparant heffings- en belastingbeleid voert. Daarnaast zoeken wij actief de samenwerking met andere lokale overheden. Bovengemeentelijke samenwerking is efficiënter en leidt tot optimalisering van dienstverlening.

Lees verder

Social Media

Volg ons op Social Media: Facebook, Instagram, Landingpage

Bekijk onze Social Media kanalen

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Doet Mee