Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Aansluiting op de arbeidsmarkt

Overzicht
Aansluiting op de arbeidsmarkt

Een goed mbo is belangrijk voor leerlingen én bedrijven. Om leerlingen te helpen een studiekeuze te maken, wil D66 dat zij meer inzicht krijgen in de baankansen voor het beroep waarvoor ze worden opgeleid.

 

Samenwerking

 

D66 wil dat er een betere samenwerking komt tussen het mbo, hbo en het bedrijfsleven.

 

 

Excursies

 

Alle basisschoolkinderen krijgen wat D66 betreft minimaal één keer de kans om op excursie bij een bedrijf te gaan.

 

Praktijk

 

D66 wil dat ondernemers in de regio de kans krijgen om mee te praten over de curriculumontwikkeling van ROC’s en het vmbo. Zij weten immers uit de praktijk waar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan worden verbeterd.

 

Apeldoorn stagestad

 

Kennis uit schoolboeken moet je in de praktijk leren toepassen. Hiervoor zijn stages erg belangrijk, In Apeldoorn zijn veel kansen voor stages bij bedrijven en instellingen. D66 wil de ontwikkeling van Apeldoorn als stagestad versterken.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar