Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Apeldoorners en de gemeente

Overzicht
Apeldoorners en de gemeente

Voor D66 is het vanzelfsprekend dat de gemeente goed naar haar inwoners luistert. U als Apeldoorner kent uw wijk het beste en u weet ook wat nodig is. D66 vindt dat er bij het maken van keuzes daarbij gekeken moet worden naar het grotere geheel en het algemeen belang. Juist omdat de gemeente beslissingen neemt die direct invloed hebben op haar inwoners.

 

Meepraten

 

D66 verwelkomt initiatieven en ideeën die invulling geven aan meer invloed van inwoners, bijvoorbeeld door een buurtbegroting mogelijk te maken. Het kan daarbij onder meer gaan om extra groen in de wijk, om een buurtmoestuin, om kunst in de openbare ruimte, een extra onderhoudsbeurt, of om voorzieningen die het mogelijk maken elkaar in een buurt te ondersteunen.

 

Inspraakprocedures

 

D66 wil dat de gemeente bij inspraakprocedures vooraf duidelijk aangeeft waar de procedure over gaat en achteraf uitlegt waarom suggesties wel of niet zijn overgenomen.

 

Participatie-instrumenten

 

We starten een experiment met nieuwe participatie-instrumenten om mee te denken en te besluiten over belangrijke thema’s die dichtbij de mensen staan. Een stadsgesprek of wijkplatform kan hierbij een instrument zijn.

 

Open data

 

Open data is openbare overheidsinformatie die met publiek geld is verzameld. D66 wil dat deze data in Apeldoorn zoveel mogelijk openbaar wordt gemaakt.

 

Bewonersinitiatief

 

Naast de dorps- en wijkraden, die een belangrijke partner zijn voor de gemeente, ontstaan er steeds vaker ad-hoc initiatieven of tijdelijke groepen bewoners die samen iets in hun omgeving willen bereiken. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente dit ondersteunt.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar