Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Bereikbaarheid en verkeer

Overzicht
Bereikbaarheid en verkeer

Wij vinden het belangrijk dat Apeldoorners zich vrij kunnen bewegen. De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt is immers een belangrijke verworvenheid. De economische groei zorgt voor toenemende verkeersdrukte en dat vraagt om slimme en schone maatregelen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.

Als iedereen de auto pakt, staan we voortdurend in de file, daalt de luchtkwaliteit en ontstaan onveilige situaties. D66 is dé fietspartij. Wij zetten in op de fiets als meer dan volwaardig alternatief voor vervoer in de stad. Daarnaast verdienen ook voetgangers ruim baan.
De reistijd tussen steden onderling is de afgelopen decennia al steeds korter geworden. De meeste winst in reistijd valt nu nog te behalen bínnen de stad. Er is volop ruimte voor verbetering tussen OV-knooppunten, woningen en kantoren.

 

Schone bussen

 

D66 wil dat er schone bussen gaan rijden. Bij een nieuw contract moet er uitstootvrij worden gereden en bij bestaande contracten wordt ingezet op brandstofbesparing en uitstootreductie.

 

Topattracties

 

Dankzij de topattracties aan de westkant van Apeldoorn weten veel Nederlanders onze mooie gemeente te vinden. De verkeersdruk die daarbij hoort willen we oplossen door de doorstroming via de Amersfoortseweg te verbeteren. Wij zien mogelijkheden in een deels ondergrondse parkeervoorziening met een parkachtig karakter op het dak.

 

Veilige fietsroutes

 

Verbeteren veilige fietsroutes, incl. snel fietsroutes, ook in het buitengebied en de dorpen. Elk dorp krijgt een snel fietsroute naar de stad, die aanhaakt op het hoofdfietsnet in de stad.

 

Spoorlijnverbinding Arnhem

 

D66 wil de economische positie van Apeldoorn en Gelderland versterken met het opwaarderen van de bestaande rechtstreekse spoorlijnverbinding, de ‘VSM-lijn’, Apeldoorn- Dieren- Arnhem.

 

Aandacht voor visuele beperkingen

 

Voor mensen met een visuele beperking kunnen willekeurig geparkeerde fietsen of geplaatste borden voor gevaarlijke situaties zorgen. Via een campagne willen we hier aandacht voor vragen.

 

Fietsparkeerplaatsen

 

Er komen meer fietsparkeerplaatsen in de binnenstad en bij de andere winkelcentra; het wildparkeren van fietsen wordt tegen gegaan.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar