Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Brede ontwikkeling en buurtscholen

Overzicht
Brede ontwikkeling en buurtscholen

D66 wil dat alle kinderen kunnen meedoen en zich breed ontwikkelen.

 

Voorbereiden op de samenleving

 

We willen aandacht voor cultuur, techniek, gezondheid en natuur in het onderwijs met les in duurzame oplossingen en gedrag ook buiten in de natuur. We willen daarnaast onze kinderen voorbereiden op de samenleving, met aandacht voor burgerschap, digitalisering en seksuele en culturele verschillen. Zolang deze zaken niet landelijk zijn geregeld, stimuleren we als gemeente scholen om dit zelf te organiseren.

 

Brede scholen

 

D66 is voorstander van brede scholen die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar