Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

De gemeente

Overzicht
De gemeente

De gemeente verandert in het zorglandschap mee van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

 

Integrale gezondheidsaanpak

 

D66 wil dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar brengt en ondersteunt. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs, sportorganisaties en de zorgverzekeraar werken samen in een integrale gezondheidsaanpak voor inwoners

 

Agrarische ondernemers

 

D66 stimuleert agrarische ondernemers om hun kennis over voedsel en natuur te delen via scholen, stadboerderijen en pluktuinen (al of niet in eigen beheer) en op deze manier bij de te dragen aan de kennis van milieu en gezonde voeding.

 

AED-netwerk

 

D66 wil een toegankelijk AED-netwerk in de hele gemeente.

 

Rookvrije generatie

 

D66 onderschrijft de uitgangspunten in het regeerakkoord om te komen tot een “Rookvrije generatie”. Op korte termijn moeten schoolpleinen, sportvelden en speelplaatsen rookvrij worden.

 

Verkooppunten tabak

 

D66 streeft erna dat publiekelijk toegankelijke tabak automaten uit het straatbeeld gaan verdwijnen en dat het aantal publieke verkooppunten van tabak wordt beperkt.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar