Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Duurzaamheid, natuur en milieu

Overzicht
Duurzaamheid, natuur en milieu

D66 vindt het belangrijk dat de kleinkinderen van onze kleinkinderen ook kunnen genieten van deze mooie wereld. Door klimaatverandering en ontgroening van onze aarde, komt dat doel in gevaar. D66 wil de rekening hiervan niet doorschuiven naar toekomstige generaties of deze in de schoenen schuiven van anderen. D66 streeft naar een energieneutraal Apeldoorn.

We moeten zelf verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld geven. Daarom wil D66 dat Apeldoorn koploper wordt als het gaat om duurzaamheid. Dat is niet alleen goed voor onze planeet, het draagt ook bij aan de aantrekkelijkheid van Apeldoorn. D66 wil hierin fors investeren.

 

Groene energie

 

D66 wil dat Apeldoorn volledig groene energie inkoopt.

 

Duurzame ontwikkelingen

 

D66 wil braakliggende terreinen van de gemeente beschikbaar stellen voor duurzame ontwikkelingen, zoals zonneweides, natuurontwikkeling of duurzame landbouw. De Apeldoornse Stadsakkers zijn hiervan een mooi voorbeeld.

 

Windenergie

 

Vanwege de urgentie om snel over te schakelen op duurzame energie, ziet D66 een rol voor windenergie op land. Dit in nauw overleg met inwoners en de provincie. Door omwonenden als investeerders mede-eigenaar te maken van lokale windmolens, waardoor ze ook meeprofiteren van de opbrengst, kan betrokkenheid en maatschappelijke acceptatie worden vergroot.

 

Gasloos

 

Alle nieuwbouwwijken worden wat ons betreft gasloos.

 

Warmtevoorziening

 

Per wijk of dorp bekijken we samen met onder andere bewoners, woningcorporaties en netbeheerder welke warmtevoorziening de wijk in de toekomst zal hebben en vervolgens bepalen we hoe we dat gaan doen. De komende periode doen we dat voor minimaal drie wijken of dorpen.

 

Gemeentelijke gebouwen

 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en maakt haar eigen gebouwen binnen 4 jaar energieneutraal. De leges voor de bouw van nieuwe woningen worden lager naarmate het energieverbruik van de woning lager is.

 

Revolverend fonds

 

D66 is voorstander van een zogenaamd ‘revolverend fonds’ waaruit bedrijven hun duurzame investering kunnen lenen. Daarna verdienen deze investeringen zichzelf terug door lagere lasten en vloeien de terugbetalingen terug naar het fonds.

 

Afspraken met woningcorporaties

 

D66 wil afspraken maken met woningcorporaties om hun huurwoningen verder te verduurzamen. Dit zorgt er bovendien voor dat woonlasten in de toekomst betaalbaar blijven.

 

Bedrijven

 

D66 wil in goed overleg met bedrijven bekijken hoe zij energiebesparende maatregelen kunnen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.

 

Belemmerende regels

 

De gemeente stelt een meldpunt in waar inwoners en ondernemers regels kunnen melden die hen belemmeren in hun duurzaamheidsambitie.

 

Circulair inkopen

 

D66 wil dat de gemeente circulair gaat inkopen. Hierdoor kunnen de grondstoffen van producten die aan het einde van hun levensduur zijn weer opnieuw worden gebruikt. Dankzij D66 heeft de gemeente hier al een begin mee gemaakt.

 

Afval als grondstof

 

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen wil D66 dat Apeldoorn ervoor zorgt dat er zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. D66 is dan ook voorstander van ‘omgekeerd inzamelen’ en vindt dat de vervuiler moet betalen en dat goed scheidingsgedrag moet worden beloond. D66 wil afvalinzameling vergemakkelijken, onder andere door de service vanuit de gemeente te verbeteren. Daar zullen wij een stevige vinger aan de pols houden.

 

Eerlijk welvaart delen

 

Apeldoorn moet een Fairtrade gemeente worden en vanaf 2019 100% fairtrade producten inkopen. Dankzij D66 is hier vorig jaar al een begin mee gemaakt.

Apeldoorn koopt jaarlijks voor 174 miljoen aan producten en diensten. Door dit 100% duurzaam in te kopen geven we duurzaamheid een flinke stimulans.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar