Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Economie, werk en inkomen

Overzicht
Economie, werk en inkomen

Als ondernemerspartij wil D66 verder werken aan een duurzame en toekomstbestendige economie van Apeldoorn. We maken het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk om zich in de gemeente te vestigen door ook te investeren in bestaande bedrijventerreinen. Hier kunnen ondernemers starten en groeien. Wij bieden kansen en werpen geen drempels op. Over vier jaar roemt iedereen Apeldoorn nog steeds als MKB-vriendelijkste stad van Nederland en als de stad waar innovatieve start-ups de ruimte en mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen.

Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid, betaalbare huisvesting en een mooie en groene omgeving. De rol van de lokale overheid is daarin voor D66 onmisbaar. Als overheid scheppen we duidelijke kaders waardoor er ruimte ontstaat voor ondernemers.

 

Ondernemers moeten kunnen ondernemen

 

Apeldoornse ondernemers moeten kunnen ondernemen. D66 wil procedures vereenvoudigen omdat we de ambitie hebben om de beste en snelste vergunningverlener te worden.

 

Openingstijden

 

D66 heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat winkeliers de vrijheid hebben om zelf hun openingstijden te bepalen. Zo hebben zij nu de mogelijkheid om op iedere zondag geopend te zijn. D66 wil dat ook de horecaondernemers meer vrijheid krijgen in het bepalen van hun openingstijden.

 

Het Marktplein

 

Wat D66 betreft krijgt de ontwikkeling van het Marktplein de komende periode extra aandacht.

 

Wegwerkzaamheden niet in december

 

Werkzaamheden aan wegen, parkeergarages of de binnenstad worden niet in december gepland zodat ondernemers en publiek maximaal kunnen genieten van deze feestmaand.

 

Parkeren per minuut

 

Voor het parkeren in de binnenstad betalen we wat D66 betreft per minuut. Tijdens de daluren wordt dit goedkoper.

 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

 

D66 wil dat voor lokale ondernemers zoveel mogelijk belemmeringen worden weggenomen in het Apeldoornse inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

Markten als trekpleister

 

D66 ziet de markten als een trekpleister voor levendige centra en wil deze daarom versterken.

 

Leegstand oplossen

 

D66 wil leegstand oplossen door exibel om te gaan met bestemmingen en waar nodig te saneren.

 

Glasvezel

 

D66 stimuleert de aanleg van glasvezel en zorgt ervoor dat de gemeente geen onnodige belemmeringen opwerpt.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar