Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Financiën

Overzicht
Financiën

Apeldoorn heeft een intensieve periode achter de rug. Doordat in het verleden teveel grond is aangekocht, is Apeldoorn in financiële problemen gekomen en stond de gemeente jarenlang onder preventief toezicht van de provincie.
Mede dankzij D66 heeft onze gemeente vol ingezet op financieel herstel. We hebben orde op zaken gesteld, zonder daarbij rekeningen door te schuiven naar toekomstige generaties.

Inmiddels gaat het beter met Apeldoorn. De gemeente heeft weer vet op de botten en staat sinds eind 2016 niet langer onder preventief toezicht. En dat vijf jaar eerder dan gepland.

D66 wil een financieel gezond beleid blijven voeren, waarbij we op een verstandige manier omgaan met belastinggeld.

 

Rekeningen niet doorschuiven

 

Onder D66 zullen geen rekeningen worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. D66 is voorstander van een sober en doelmatig uitgavenpatroon voor Apeldoorn.

 

Buffers versterken

 

D66 wil het dak repareren als de zon schijnt. Nu het financieel gezien beter gaat met Apeldoorn is het tijd om onze buffers te versterken. Op deze manier kunnen we eventuele toekomstige klappen beter opvangen.

 

Inwoners zoveel mogelijk ontzien

 

De inwoners van Apeldoorn moeten de komende vier jaar zoveel mogelijk worden ontzien. Daarom wil D66 de OZB en andere belastingen voor huishoudens niet verder verhogen dan de inflatie.

 

Helder financieel beleid

 

D66 staat voor een helder financieel beleid waarbij doelen aan geld zijn gekoppeld en het herleidbaar is of het beleid effectief is.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar