Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Goed onderwijs

Overzicht
Goed onderwijs

Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. D66 wil dat alle leerlingen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig; voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen, maar ook voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. Daarom maakt D66 zich hard voor het beste onderwijs in Apeldoorn, met eerlijke kansen voor iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst.

 

Uitgangspunten voor goed onderwijs

 

D66 wil dat alle jongeren met een diploma van school gaan. Zonder startkwali catie lopen jongeren een groter risico op (jeugd)werkloosheid. Samen met scholen slaan we de handen ineen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

D66 wil een prettige en gezonde leeromgeving voor alle kinderen. Daarom wil D66 dat scholen duurzaam zijn en een gezond binnenklimaat hebben. Daarbij hoort ook voldoende ruimte voor groene initiatieven, zoals schooltuinen en groene schoolpleinen en -daken.

D66 wil dat ouders en onderwijsvernieuwers de ruimte krijgen voor een andere onderwijsinrichting dan de klassieke richtingen. Een mooi voorbeeld is de toekomstige basisschool in Hoenderloo, waarbij in het onderwijs veel aandacht zal worden besteed aan natuureducatie en de (groene) omgeving.

 

Een leven lang leren

 

Iedereen moet een leven lang kunnen blijven leren; onderwijs stopt niet na school of studie.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar