Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Jeugdzorg

Overzicht
Jeugdzorg

Jeugdzorg moet aansluiten bij de ondersteuningsvraag van de jongeren zelf en rekening houden met de situatie waarin ze opgroeien.

 

Samenwerking

 

D66 wil dat hulp aan jongeren tussen 18 en 23 jaar goed georganiseerd is. De gemeente stuurt actief op samenwerking tussen bestaande instellingen zoals het Jip en het CJG

 

Opvang

 

D66 vindt dat de gemeente moet zorgen voor voldoende opvang en begeleiding voor jongeren om te voorkomen dat ze gaan zwerven.

 

Één zorgprofessional

 

D66 vindt dat in de jeugdzorg veel aandacht besteed moet worden aan de gezinssituatie. Er moet per gezin één zorgprofessional eindverantwoordelijk zijn. Ondersteuning moet gericht zijn op de uitkomst van de zorg, niet op omzet of aantallen behandeltrajecten.

 

NIX18

 

Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over ongezond en risicovol gedrag, zoals alcohol, roken en drugs.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar