Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Natuur en dierenwelzijn

Overzicht
Natuur en dierenwelzijn

Mede dankzij D66 kent Apeldoorn sinds kort een Dierenwelzijnsbeleid waarmee Apeldoorn voorop loopt op dit gebied.

 

Biodiversiteit

 

De biodiversiteit in Apeldoorn moet wat D66 betreft versterkt worden door meer inheemse beplanting. Dit maakt Apeldoorn aantrekkelijker voor vogels en nuttige insecten zoals bijen.

 

Duurzame veehouderij

 

Duurzame veehouderij moet zoveel mogelijk worden gestimuleerd. D66 is geen voorstander van megastallen.

 

Bijen

 

Bijen zijn van onschatbare waarde in de ecologische kringloop. De gemeente maakt daarom geen gebruik van onkruidverdelgers, pesticiden en fungiciden.

 

Bermen en slootkanten

 

D66 wil bermen en slootranden met kruidenmengsels verrijken en een lage maaifrequentie hanteren. Hierdoor neemt de biodiversiteit toe en daardoor wordt de onderkant van de voedselketen verstevigd.

 

Natuurzones

 

D66 wil onomkeerbare (stedelijke)ontwikkelingen in natuurzones zoals Natura 2000 gebieden, natuurverbindingen en groene ontwikkelingszones actief tegengaan of afdoende compenseren.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar