Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Passend onderwijs

Overzicht
Passend onderwijs

Gedwongen thuiszitten is voor D66 onacceptabel. D66 is een voorstander van passend onderwijs waarbij elk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt. Hat mag daarbij niet uitmaken of het kind moeite heeft om mee te komen of juist hoogbegaafd is. Daarom heeft D66 mede het initiatief genomen om de problemen met de uitvoering van het passend onderwijs te onderzoeken en op te lossen.

 

De beste begeleiding

 

D66 wil dat het passend onderwijs aansluit op de (jeugd)zorg, want beide gaan vaak hand in hand. Ons uitgangspunt is dat het individuele kind de beste begeleiding krijgt met extra aandacht voor de zorgvraag.

 

In de klas

 

D66 streeft naar voldoende begeleiding in de klas, kleinere klassen en oplossingen voor thuiszitters, ook om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar