Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Sport

Overzicht
Sport

Apeldoorn wordt steeds meer een bekende sportstad. De successen van de grote evenementen reiken over de hele wereld. We zijn ook trots op onze topsporters en ons rijke verenigingsleven, want sport verbindt. D66 is een partij van beweging, niet van stilzitten. Sport draagt sterk bij aan een goede gezondheid voor alle leeftijden. D66 vindt het van cruciaal belang dat iedereen mee kan doen.

 

Fitness in de openbare ruimte

 

D66 investeert in sport en bewegen en wil tnesstoestellen (veilig en hufterrproof) in de openbare ruimte plaatsen.

 

Sport en gebiedsontwikkeling

 

Steeds meer Apeldoorners sporten in de openbare ruimte. Sport en bewegen moeten bij de start van nieuwe gebiedsontwikkelingen meegenomen worden en de gemeente moet hierover afspraken maken met projectontwikkelaars en woningcorporaties.

 

Sportevenementen

 

Als gemeente ondersteunen en organiseren we sportevenementen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, in samenwerking met publieke en private partijen. We stellen hoge eisen aan duurzaamheid van evenementen. De toegankelijkheid moet makkelijk zijn zodat iedereen kan genieten.

 

Bereikbaar voor iedereen

 

Sport is goed voor het ontwikkelen van eigenwaarde alsmede voor zowel de lichamelijke als geestelijke ontwikkeling en dient ook bereikbaar te zijn voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar