Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Stedelijke ontwikkeling en wonen

Overzicht
Stedelijke ontwikkeling en wonen

Apeldoorn blijft groeien. D66 vindt het belangrijk om deze groei eerst op te vangen in de bestaande stad en niet in het kostbare groen om de stad heen. Zo blijft onze gemeente een fijne plek om te wonen, te winkelen en werken. Het winkelcentrum in de binnenstad is al vergroend en het Mercatorplein wordt aantrekkelijker gemaakt met een prachtige beek in het winkelgebied.

Groeien binnen de bestaande stad heeft als voordeel dat de minder mooie plekken of oude gebouwen vaker een tweede leven krijgen door herontwikkeling en transformatie. Een tweede leven voor oude gebouwen zorgt ervoor dat we ons culturele erfgoed behouden voor de volgende generaties. Wij koesteren de (cultuur) geschiedenis van Apeldoorn.

Door tussen de bebouwde omgeving voldoende groene parkjes en speelveldjes over te houden zorgen we voor de groene “longen” in de stad.

 

Beken en sprengen

 

Het liefst wonen we allemaal op een mooie plek met veel groen en water. D66 wil daarom het project Beken en Sprengen voortzetten en bij nieuwbouwplannen meer aandacht geven aan groen en blauw.

 

Beheer en onderhoud

 

Het beheer en onderhoud van groen verdient een inhaalslag.

 

Het Apeldoorns kanaal

 

Het Apeldoorns kanaal is een prachtig kroonjuweel in de stad. Door het Kanaal meer te betrekken bij de stad benutten we deze nu nog ruwe diamant. Hier horen levendige recreatie, woningbouw en een haven op het Zwitsalterrein bij.

 

Regels tegen het licht houden

 

De nieuwe Omgevingswet is volgens D66 een uitgelezen mogelijkheid om bestaande regels tegen het licht te houden en te actualiseren

 

Groen en kleinschalig karakter

 

Binnen het kader van de nieuwe Omgevingswet dienen randvoorwaarden te worden gesteld om het groene en kleinschalige karakter van Apeldoorn te behouden.

 

Huisvesting jongeren

 

Apeldoorn wordt steeds meer een studentenstad en stad voor jongeren. Voldoende (studenten) woningen zijn daarbij onmisbaar. Wij willen dat er de komende periode meer goed betaalbare (studenten/ jongeren) huisvesting komt.

 

Mensen met een beperking

 

Apeldoorn is van iedereen en dat betekent dat we ook in de openbare ruimte rekening moeten houden met mensen met een beperking.

 

Groene tuinen

 

Groene tuinen helpen om wateroverlast te beperken. Afkoppeling van regenwater en Operatie Steenbreek krijgt wat D66 betreft extra aandacht.

 

Vergroenen van de binnenstad

 

De binnenstad is vergroend en wordt nog aantrekkelijker gemaakt met meer groen op het Marktplein.

 

Geen verommeling van het buitengebied

 

D66 vindt dat we moeten voorkomen dat er in de buitengebieden kleine gehuchtjes ontstaan door functieveranderingen (rood-voor-rood).

 

Enken

 

Bebouwing van de enken in de dorpen staan we niet toe.

 

Diversiteit

 

D66 wil de diversiteit van verschillende woonvormen stimuleren, zodat alle verschillende bevolkingsgroepen een plek in de gemeente Apeldoorn kunnen vinden.

 

Industrieterreinen

 

Bestaande industrieterreinen worden herontwikkeld, zodat deze voor de toekomst aantrekkelijke vestigingsplaatsen blijven.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar