Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Veiligheid persoonlijke gegevens

Overzicht
Veiligheid persoonlijke gegevens

Het streven naar veiligheid kan schuren met het streven naar vrijheid, zeker wanneer de privacy van mensen in het gedrang komt. D66 vindt dat vrijheden niet zomaar mogen worden opgeofferd en bestrijdt het ouderwetse beeld dat er een tegenstelling bestaat tussen privacy en veiligheid. Privacy maakt een belangrijk onderdeel uit van onze veiligheid en vrijheid, omdat we niet constant bekeken willen worden en we het recht hebben om met rust gelaten te worden.

 

Gegevens zijn veilig

 

Gegevens van inwoners zijn meer dan een paar cijfers en letters in een systeem. Ze zijn onderdeel van iemands identiteit. D66 blijft erop letten dat die gegevens bij de gemeente veilig zijn.

 

Ethische hackers

 

Dankzij D66 krijgen ethische hackers een beloning als zij een datalek bij de gemeente hebben ontdekt. D66 wil de bekendheid van deze regeling verder vergroten en als Apeldoorn vooroplopen in beleid op het gebied van deze responsible disclosure.

 

Big data

 

Overheden zetten steeds meer big data in waarbij gegevens, die in eerste instantie niets met elkaar te maken hebben, worden gekoppeld om tot nieuwe informatie te komen. D66 is tegen het profileren van mensen op basis van geautomatiseerde systemen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar