Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Vrije tijd en cultuur in Apeldoorn

Overzicht
Vrije tijd en cultuur in Apeldoorn

Cultuur verbindt mensen onderling en leert ons zien wat waardevol is. Apeldoorn is prachtig en de brug naar het verleden. Kunst is de uiting van mensen om betekenis te geven aan hun leven.

De culturele sector levert een belangrijke bijdrage aan de Apeldoornse samenleving. Het zorgt voor de leefbaarheid in onze gemeente, het verhoogt de toeristische aantrekkelijkheid en die van Apeldoorn als vestigingsplaats. D66 Apeldoorn vindt dat er een tandje bij moet en ondersteunt daarom culturele organisaties en initiatieven.
We waarderen en erkennen de offers die de afgelopen jaren door de cultuursector zijn gebracht. D66 wil daarom gericht investeren in cultuur door een bijdrage te leveren in de opstartfase van initiatieven en door bijzondere eenmalige gebeurtenissen te ondersteunen. Daarbij blijven we ondernemerschap stimuleren en hebben we oog voor de steun van het publiek.

 

Kansen voor kinderen

 

D66 vindt het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om kennis te maken met cultuur en vindt dat de overheid daarin een ondersteunende rol heeft.

 

Toegankelijk voor iedereen

 

Wat D66 betreft hebben alle Apeldoorners recht op toegang tot musea, filmhuis en theater. D66 wil samen met de Apeldoornse kunstenaars, culturele instelling en belangengroepen een taskforce opzetten met als specifiek doel cultuur in de breedste zin van het woord toegankelijk te maken voor mensen die minder te besteden hebben. Dit is een aanvulling op RegelRecht.

 

Citymarketing

 

Het cultuuraanbod van Apeldoorn is groot en mooi en dit verdient meer aandacht door het vergroten van onze citymarketing. De zomercultuurdagen ‘Stadsoase’, het Street Art festival en het Erfgoedfestival worden wereldberoemd in Apeldoorn.

 

Lokale festivals

 

D66 vindt dat we lokale festivals meer moeten koesteren en steunen.

 

Culturele initiatieven

 

Startende culturele initiatieven krijgen wat D66 betreft een nancieel steuntje in de rug om echt te kunnen starten.

 

Incidentele subsidies

 

D66 wil dat de gemeente incidentele subsidies verleent voor bijzondere gebeurtenissen of instellingen die zonder subsidie geen doorgang kunnen vinden. Hierbij geldt dat een totale afhankelijkheid van de overheid voor geen enkele organisatie gezond is.

 

Kunst in de openbare ruimte

 

Apeldoorn heeft veel kunst in de openbare ruimte, denk aan de Maagden aan de Matenpoort en de Man met de Hoeden aan de Koning Lodewijklaan. D66 wil iedereen meer betrekken bij de kunst in de openbare ruimte. Hiervoor wordt een wandelroute gemaakt en een publiciteitscampagne gestart.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar