Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Afval als grondstof

Overzicht
Afval als grondstof

Wij willen zorgen dat Arnhemmers zich beter bewust worden van hun afvalstromen en zelf hun eigen verspilling tegengaan. Minder consumeren en vernietigen dus, en meer hergebruiken. Zo voltooien we de zogenoemde circulaire economie. Door bewoners en bedrijven bewuster te maken van hun eigen consumptiepatronen en aandacht te geven aan milieubelastende producten moedigen we hen aan om hun gedrag aan te passen. We nodigen nieuwe bedrijven uit en stimuleren bestaande bedrijven om zich te richten op het repareren en hergebruiken van producten. Als het gaat om recyclen, moet de gemeente zelf zo veel mogelijk het goede voorbeeld geven.

 

De vervuiler betaalt

 

Door afval gescheiden in te zamelen kunnen deze reststromen beter worden hergebruikt. Uitgangspunt voor de aanpak van het restafval is het principe ‘de vervuiler betaalt’. De privacy van onze inwoners moet, bijvoorbeeld bij een pasjessysteem, gewaarborgd zijn. Ook moeten er voor alle Arnhemmers goede mogelijkheden zijn om GFT-afval, plastic, metaal en drankkartons en oud papier in de directe omgeving van hun woning in te leveren.

Waardevol, herbruikbaar grof vuil en chemisch afval moeten, net als nu gebeurt met batterijen, in de wijk kunnen worden ingeleverd. Hierdoor wordt voorkomen dat nuttige grondstoffen worden gedumpt of in het restafval belanden.

 

Ja-ja stickers

 

D66 ziet de invoering van een Ja-Ja sticker als een belangrijke stap naar een stad met minder afval. Iedere ongelezen folder zorgt voor onnodige verspilling van energie en grondstoffen voor productie en transport. Met de komst van een Ja-Ja sticker ontstaat een omkering in het huidige postsysteem. Het zorgt ervoor dat mensen niet langer ongevraagd reclame ontvangen.

 

D66 wil ...

 
  • Maatregelen om het bewustzijn over afvalstromen en milieubelasting bij inwoners te vergroten.
  • Dat bij de invoering van tariefdifferentiatie (de vervuiler betaalt) de inlevermogelijkheden voor GFT-afval voor alle Arnhemmers goed zijn geregeld.
  • Zo snel mogelijk afvalstoffenheffing invoeren waarbij de hoeveelheid geproduceerd restafval de kosten bepaalt.
  • Een Ja-ja sticker voor reclame, met bijbehorende regelgeving en handhaving, om verspilling tegen te gaan.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma GR2018
Optimistisch Arnhem — D66 krijgt het voor elkaar