Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Culturele hoofdstad van het oosten

Overzicht
Culturele hoofdstad van het oosten

Kunst en cultuur spreken tot de verbeelding, prikkelen mensen om kritisch na te denken en versterken de identiteit van een samenleving. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de culturele infrastructuur: Musis Sacrum, Theater aan de Rijn, Focus Filmtheater en Museum Arnhem. D66 wil hier mee doorgaan. D66 maakt een vuist voor een sterk kunst- en cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van kunst en cultuur en daarmee bijdraagt aan een open samenleving met gelijke kansen.

 

Cultuur en samenleving

 

Cultuurbeleid is een investering in de samenleving. Kunst en cultuur voeden maatschappelijk debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte voor (menings)verschil. Kunst en cultuur spreken tot de verbeelding, prikkelen mensen om kritisch na te denken en versterken de identiteit van een samenleving. Dat is niet alleen passief maar juist ook actief. Zo ontwikkelen mensen zichzelf en voelen zij zich verbonden met elkaar. D66 maakt daarom een vuist voor een sterk kunst- en cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van kunst en cultuur en daarmee bijdraagt aan een open samenleving met gelijke kansen.

 

Topcultuur koesteren

 

Arnhem heeft een rijke cultuur op topniveau: de internationaal en nationaal fameuze organisaties zoals Introdans, Oostpool, Het Gelders Orkest en De Nieuwe Oost en de evenementen zoals Sonsbeek-beeldententoonstelling, State of Fashion (voorheen Modebiënnale), World Living Statues, Bridge to Liberation Experience, Free Your Mind. Daarnaast zijn er kleinschaliger activiteiten op stad-, buurt- en wijkniveau. Al deze vormen van cultuur willen wij blijven ondersteunen.

 

Arnhems talent op de kaart

 

Deze rijkdom komt en blijft niet vanzelf. Het bestaat bij de gratie van een schitterend netwerk dat steeds moet worden onderhouden. De aanwezigheid van ArtEZ moeten we koesteren. Daar worden veel uitvoerders opgeleid. We moeten ervoor zorgen dat dit talent zich in Arnhem verder kan ontwikkelen. Daarnaast moeten we blijven investeren in onze culturele infrastructuur en programmering. Dan zijn wij in staat mensen en organisaties aan Arnhem te binden en zetten we ons als culturele stad (inter)nationaal op de kaart.

 

Culturele infrastructuur

 

In de afgelopen jaren zijn wij in staat geweest slagen te maken: Musis Sacrum, Theater aan de Rijn, Focus Filmtheater en Museum Arnhem. Dit zijn lange termijn investeringen waar we vele tientallen jaren plezier van gaan hebben.

Maar we zijn nog niet klaar. Het is noodzakelijk dat de culturele activiteiten geen eilandjes zijn. Wij streven naar zoveel mogelijk samenwerking tussen de verschillende gezelschappen en activiteiten. Niet alleen organisatorisch maar ook fysiek. Wij willen dat het verouderde Stadstheater ingrijpend wordt vernieuwd. Indien mogelijk willen wij Oostpool en Introdans daar een plek bieden.

D66 wil een logische verbinding maken tussen de in en buiten de stad verspreide culturele hoogtepunten: van Museum Arnhem via Artez, Rozet, Filmhuis naar Stadstheater en Musis Sacrum (de cultuurcorridor). Een onderdeel daarvan is het verwijderen van de Blauwe Golven door dit gebied aantrekkelijk groen in te richten. Hier kan ruimte komen voor buitensport en de nieuwe huisvesting van Showroom Arnhem.

 

D66 wil ...

 
 • Dat Het Gelders Orkest duurzaam aan Arnhem verbonden blijft.
 • Het Stadstheater ingrijpend vernieuwen, en hier ook Oostpool en Introdans onderbrengen.
 • De Blauwe Golven vervangen door een aantrekkelijke groene entree van de binnenstad: de cultuurcorridor.
 • De Arnhemse pleinen beschikbaar houden en programmeren voor diverse evenementen.
 • Een breed aanbod van evenementen ondersteunen, zowel in de binnenstad als in de wijken.
 • Een website en/of app waarop het totale actuele cultuuraanbod in de regio Arnhem-Nijmegen in één oogopslag zichtbaar is.
 • Samenwerking tussen de diverse gezelschappen en cultuurinstellingen verbeteren.
 • Minimaal één keer per jaar een evenement met een internationale uitstraling.
 • Dat Arnhemse podia een speciaal tarief voor de Arnhemse amateurverenigingen en -gezelschappen opnemen in de verhuurvoorwaarden.
 • Aandacht voor de schakels tussen cultuuronderwijs (zoals ArtEZ), cultuurinstellingen (groot en klein) en individuele kunstenaars.
 • Kansen bieden aan net afgestudeerde kunstenaars en vormgevers om zich in Arnhem verder te ontwikkelen.

Foto: Flickr – Bas Boerman, CC BY-NC 2.0

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma GR2018
Optimistisch Arnhem — D66 krijgt het voor elkaar