Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Deel 3: Duurzaam wonen en leven

Overzicht
Duurzaam wonen en leven

D66 heeft een ambitieuze agenda voor een duurzamer Arnhem. De stad van de toekomst is een compacte stad, waarin we ons zonder uitstoot verplaatsen en zo veel mogelijk in onze eigen energiebehoefte voorzien.

De uitdagingen op het gebied van milieu en klimaat zijn groot en mondiaal. D66 ziet echter ook lokaal realistische oplossingen. We werken aan een stad waarin het goed wonen is voor alle Arnhemmers, nu en in de toekomst.

 

Energie besparen en duurzaam opwekken.

 

D66 wil dat Arnhem al in 2035 energieneutraal is. Daarom moeten we streven naar maximale energiebesparing. Daarnaast zorgen we voor meer mogelijkheden om duurzame energie op te wekken: windmolens, zonnevelden en nieuwe technologieën zoals geothermie.

 

Een duurzaam bereikbare stad.

 

Een goede bereikbaarheid is voor Arnhem van groot belang, maar de luchtkwaliteit moet beter. Meer mensen moeten de auto verruilen voor de fiets. Bij de verdeling van ruimte, krijgen voetganger, fietser en OV prioriteit.

 

Een passende woning voor iedereen.

 

Arnhem groeit verder. Om te zorgen dat er voor iedereen een passende woning is, moeten we zorgen voor een grote diversiteit aan duurzame koopwoningen en middenhuurwoningen.

 

Arnhem moet nog groener.

 

We koesteren bestaand groen, en kiezen bij de groei van de stad liever voor hoogbouw dan voor bouwen in het groen. We zetten in op een klimaatbestendige stad: we gaan hitteplekken tegen en vergroenen waar mogelijk om overtollig regenwater op te vangen.

Foto: Flickr – Marco Derksen, CC BY-NC 2.0

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma GR2018
Optimistisch Arnhem — D66 krijgt het voor elkaar