Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Duurzaam bereikbaar

Overzicht
Duurzaam bereikbaar

Arnhem is door zijn ligging een knooppunt van rails, rivieren en snelwegen. Dit is een groot voordeel voor zij die in Arnhem wonen en elders werken, of juist naar Arnhem komen voor werk of recreatie. Goede verbindingen dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De goede bereikbaarheid van werklocaties op de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto is van groot belang.

Door groei van de stad en vanwege luchtvervuiling en klimaatverandering, zullen scherpe keuzes gemaakt moeten worden om de stad duurzaam bereikbaar te houden. D66 gaat deze niet uit de weg, want alleen dan blijft Arnhem bereikbaar, leefbaar, mooi en schoon.

Voor een schone en bereikbare stad zet D66 in de eerste plaats in op: lopen, fietsen en openbaar vervoer. Auto’s moeten binnen de stad alleen worden gebruikt als ze echt nodig zijn. Ze veroorzaken meestal veel uitstoot en vragen veel ruimte op de weg en op parkeerplaatsen. Verschillende vormen van vervoer kunnen conflicteren. Waar onveilige verkeerssituaties ontstaan, moeten die in samenspraak met omwonenden en gebruikers worden opgelost.

 

Autoluwe en autovrije straten

 

Wij willen meer straten in Arnhem autoluw en autovrij inrichten. In de beperkte ruimte die de stad heeft, willen we zoveel mogelijk ruimte bieden aan fietsers en voetgangers. Als bewoners zelf het initiatief nemen om met draagvlak in de buurt hun eigen straat anders in te richten, moet de gemeente daarbij een helpende hand bieden.

Onderhoud van wegen en straten is hét moment om de verdeling van de ruimte tussen de vervoermiddelen duurzaam te heroverwegen. D66 wil deze momenten aangrijpen om niet het verkeer, maar het stedelijk leven centraal te stellen. We bieden meer ruimte voor voetganger, fiets en groen bij groot onderhoud van Arnhemse wegen en straten.

 

Lopen is ook mobiliteit

 

Er wordt vaak niet gedacht aan de meest voorkomende manier om ons voort te bewegen, maar lopen is een belangrijk vervoersmiddel. Het is gezond: lichaamsbeweging voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. D66 wil lopen stimuleren door te zorgen voor goed verlichte en obstakelvrije trottoirs en wandelpaden. Bij inrichting van de openbare ruimte, krijgt de voetganger prioriteit, direct gevolgd door de fietser.

Zeker in de binnenstad zijn de afstanden beperkt. Al lopend vinden bezoekers gemakkelijk hun weg tussen winkels, horeca, cultuur en wonen. Hiervoor moeten niet alleen de hoofdwinkelstraten maar ook de rest van het voetgangersgebied aantrekkelijk en uitnodigend zijn ingericht.

 

Fietsen heeft de toekomst

 

De fiets is voor vrijwel iedereen beschikbaar, bruikbaar, betaalbaar en veelal het snelste vervoermiddel in de stad. Het is dan ook niet vreemd dat het fietsgebruik groeit. Door elektrische ondersteuning is de fiets voor meer mensen en voor langere afstanden een goede oplossing. D66 wil knelpunten in fietsroutes oplossen, om zo de fiets nog aantrekkelijker te maken als vervoermiddel in de stad.

We zetten in op uitbreiding van het netwerk van snelfietspaden, meer vrijliggende en bredere fietspaden en meer fietsparkeerplaatsen. Oplaadpunten voor elektrische fietsen op strategische plaatsen zouden vanzelfsprekend moeten zijn. De fiets krijgt waar mogelijk letterlijk voorrang. Wij nemen de fiets als vervoermiddel serieus en investeren daarom jaarlijks minimaal 1,5 miljoen extra in een actieprogramma Arnhem Fietst! We asfalteren bestaande tegelfietspaden, zetten in op aantrekkelijke fietsstraten door de Arnhemse wijken en bedrijfsterreinen en bredere en comfortabele fietsverbindingen in de stad.

De verbindingen tussen Arnhem Noord en Arnhem Zuid voor fietsers en voetgangers kunnen worden verbeterd. Met de ontwikkeling van Stadsblokken is het logisch ook deze nieuwe buurt in de route op te nemen. Dat maakt de route direct ook veiliger. We willen een nieuwe fietsbrug realiseren die Malburgen-West met Stadsblokken verbindt, en vanaf Stadsblokken een aantrekkelijke verbinding met de Rijnkade creëren. Dit kan met een goed toegankelijke, het hele jaar door beschikbare veerverbinding, met een nieuwe brug en/of met een aanpassing van de Mandelabrug. Om alle ontwikkelingen rond de rivier beter te verbinden, zouden daarnaast watertaxi’s onderdeel van het Arnhemse openbaar vervoer moeten worden.

 

Openbaar vervoer

 

Met het trolleybusnetwerk en vervoersknooppunt Arnhem Centraal ligt er een goede basis voor een toekomstbestendig openbaar vervoer in de stad. D66 zet in op volledig elektrisch openbaar vervoer met duurzaam opgewekte energie. Met de trolley 2.0, die deels zonder bovenleiding kan rijden, is het mogelijk om elektrisch vervoer sneller uit te breiden. Omdat niemand graag lang wacht vindt D66 dat er kritisch naar de dienstregeling gekeken moet worden. Om het openbaar vervoer aantrekkelijk te houden, is het van belang dat buslijnen vaak genoeg rijden. Ten minste twee keer per uur, ook ’s avonds en in het weekend.

 

De auto is er nog

 

Hoewel de auto ons de afgelopen eeuw veel vrijheid en voorspoed heeft gebracht, is de traditionele auto met brandstofmotor op zijn retour. De toekomst is zelfrijdend elektrisch vervoer, gedeeld en op afroep beschikbaar. D66 wil dat Arnhem zich hierop voorbereid en nadenkt over de benodigde aanpassingen. In de tussentijd moeten we autodelen stimuleren, zo min mogelijk in de openbare ruimte parkeren en zorgen voor voldoende oplaadpunten en gratis parkeermogelijkheden voor elektrische auto’s.

 

D66 wil ...

 
 • Loop- en wandelroutes verbeteren en de bekendheid ervan vergroten.
 • Bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad gratis houden en waar mogelijk uitbreiden.
 • Het aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen en scooters vergroten.
 • Dat anoniem betaald parkeren voor hen die aan hun privacy gehecht zijn mogelijk blijft.
 • Het realiseren (waar gewenst en mogelijk) van vrijliggende fietspaden met name op de belangrijke invalsroutes van de stad (bijvoorbeeld langs de Velperweg).
 • Het verbreden (waar gewenst en mogelijk) van bestaande fietspaden, zoals in het geval van het fietspad langs Meinerswijk (van Mandelabrug naar Drielsedijk).
 • De kwaliteit van met name betegelde fietspaden verbeteren.
 • Fiets- en voetgangersverbindingen tussen Rijnkade en Stadsblokken (middels intensieve veerverbinding, aanpassing van de Mandelabrug of nieuwe fietsbrug) en Stadsblokken en Malburgen-West (middels een fietsbrug) verbeteren.
 • Watertaxi’s opnemen in OV dienstregeling.
 • Inzetten op het realiseren van een informatiesysteem voor parkeren op de invalsroutes Westervoortsedijk, Apeldoornseweg en Nijmeegseweg en Velperbuitensingel;
 • Parkeren tegen gereduceerd tarief voor elektrische auto`s met meer oplaadpunten.
 • De vindbaarheid, gastvrijheid en de kwaliteit van parkeergarages verhogen.
 • Het realiseren van parkeervoorzieningen voor de auto alsmede van een fietsstalling op het Roermondsplein als onderdeel van de inrichting van een groene corridor.
 • Onderzoeken of doorgaand verkeer meer ongelijke kruisingen kan krijgen (zoals een mogelijke verlenging van de Willemstunnel).
 • Onderzoek naar (de aantrekkelijkheid van) bestaande transferia (Gelredome) en naar uitbreiding met nieuwe transferia gekoppeld aan de belangrijkste invalsroutes van de stad.
 • Lagere parkeertarieven op die momenten dat het minder druk is.
 • Gratis parkeren gecombineerd met een goede (hoog frequente) pendeldienst op transferia.
 • Flitsparkeren in binnenstad introduceren.
 • De Oude kraan autoluw maken met ruimte voor voetganger en snelfietspad.
 • Het stimuleren van deelauto initiatieven.
 • Aanpakken van te hard rijden in 30 km-zones, bijvoorbeeld door hardrijders een brief te sturen vanuit gemeente of wijk.
 • De technische ontwikkelingen van de Hyperloop met halteplaats Arnhem volgen.
 • Dat onveilige verkeerssituaties sneller worden aangepakt.
 • Dat het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer op peil blijft en een basisfrequentie kent van twee keer per uur.
 • Afstemming van het groot onderhoud in de regio teneinde een efficiënter verloop te bewerkstelligen en verkeerscongestie zoveel mogelijk te beperken.
 • In overleg met ondernemers de mogelijkheden onderzoeken van bereikbaarheid van werklocaties, bijvoorbeeld via pendeldiensten met kleine bussen, een snelbus en de verbetering van de fietspaden op en naar werklocaties.
 • Ondersteuning van de spoorverdubbeling Utrecht – Arnhem – Duitse grens met een actieve lobby.
 • Ondersteuning van de uitbreiding van de ICE en lokale Duits-Nederlandse treinverbindingen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma GR2018
Optimistisch Arnhem — D66 krijgt het voor elkaar