Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Een groene stad

Overzicht
Een groene stad

Arnhem heeft een uniek groen karakter. De stad ligt op de overgang tussen Veluwe en rivierengebied en kent prachtige parken en groene initiatieven. Groen in de stad draagt op een positieve manier bij aan onder andere gezondheid, luchtkwaliteit, klimaat, biodiversiteit, voedselvoorziening, sociale cohesie en economie.

 

Klimaatbestendig Arnhem

 

Klimaatverandering heeft meerdere effecten. Hevige regenval geeft de nodige overlast in Arnhem Noord en het feit dat rivieren meer water te verwerken krijgen vormt een bedreiging voor met name Arnhem Zuid. Daarnaast is het opvangen van water van groot belang vanwege langere periodes van droogte. De gevolgen van klimaatverandering kunnen we verminderen door het verwijderen van bestrating, afkoppelen van regenpijpen van het riool, en het aanleggen van wadi’s, waterpleinen, beken en nevengeulen.

Veel van deze aanpassingen bestrijden ook hitteplekken. We moeten vergroening, zoals begroeide gevels en daken, pluktuinen en stadslandbouw stimuleren. Het koesteren en uitbreiden van de parken draagt bij aan een koelere, leefbare stad. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het vergroenen en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Een keuzemenu voor inwoners en ondernemers maakt duidelijk welke verbeteringen zij zelf kunnen realiseren. Waar bewoners hun wateroverlast op anderen afwentelen, treedt de gemeente op om samen met bewoners en gebouweigenaren tot oplossingen te komen.

 

Stadslandbouw

 

Stadslandbouw is een duurzame manier om voedsel te produceren, te verwerken en op de markt te brengen. Het vindt plaats in en rond de stad. Er zijn veel vormen van stadlandbouw: grootschalig en kleinschalig, met een commerciële of maatschappelijke insteek en allerlei varianten daarvan.

Stadslandbouw draagt bij aan een zelfvoorzienende stad met gesloten kringlopen van grondstoffen, voedsel en reststromen. Door voedsel in -of dichtbij- de stad te verbouwen, is er minder transport nodig en wordt minder CO2 uitgestoten.

Stadslandbouw gaat vaak hand in hand met maatschappelijke initiatieven voor bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sommigen stromen door naar regulier werk, voor anderen is het een gezonde en zinvolle dagbesteding.

Stadslandbouw zorgt voor groene gebieden. Groene gebieden waar het overtollige regenwater in de grond kan trekken en daardoor wateroverlast tegengaan. Groene gebieden waar de temperatuur lager is en die daardoor hitte-eilanden in stedelijk gebied tegengaan. Groene gebieden waar fijnstof en CO2 worden opgenomen en daardoor bijdragen aan schone lucht en vermindering van de klimaatverandering.

De gemeente Arnhem subsidieert Natuurcentrum Arnhem en bezoekerscentrum Sonsbeek beide initiatieven dienen een rol te vervullen in zowel informeren als ondersteunen van Arnhemmers en bezoekers van Arnhem om meer contact te krijgen met het belang van een groene omgeving en gezond voedsel.

 

D66 wil ...

 
  • Groen en parken in de stad koesteren en waar mogelijk uitbreiden.
  • Groene gevels en daken stimuleren.
  • Overlast door hevige regenval tegengaan door in te zetten op afkoppelen van daken en bestrating van de riolering. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld.
  • Letterlijk ruimte scheppen voor stadslandbouw door de landbouwgrond en het leegstaande vastgoed van de gemeente in te zetten voor stadslandbouw.
  • Regelgeving, zoals bestemmingsplannen, verruimen om stadslandbouw makkelijker mogelijk te maken.
  • Buurtinitiatieven voor pluktuinen en buurtmoestuinen ondersteunen.
  • De kennis over duurzame voeding vergroten door het aanleggen van schoolmoestuinen bij basisscholen.
  • Dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door duurzaam en lokaal in te kopen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma GR2018
Optimistisch Arnhem — D66 krijgt het voor elkaar