Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Sport en bewegen

Overzicht
Sport en bewegen

Arnhem is een sportieve stad. D66 wil de lat nog hoger leggen. Sport en bewegen zijn nodig voor een gezonde en vitale bevolking. Door te sporten en bewegen werken we aan een gezonde leefstijl en komen we meer in contact met anderen.

 

Gezonde leefstijl

 

Sporten en bewegen zijn een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Goed voor het lichaam en voor de geest en bovendien leuk om te doen. Nog niet voor iedereen is het een gewoonte om te sporten en dat een leven lang te doen. Dit kan bijvoorbeeld overgewicht en een verminderde weerbaarheid tot gevolg hebben. Daarom wil D66 dat in de komende jaren nog meer mensen in beweging komen.

 

Beginnen bij de jeugd

 

Bijna 1 op de 7 kinderen heeft tegenwoordig overgewicht. Bewegen is één van de oplossingen hiervoor en voorkomt gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Het is noodzakelijk om het sportbeleid te verweven met het armoedebeleid, volksgezondheid en onderwijs. Kinderen uit een gezin met een laag inkomen sporten minder vaak dan kinderen met rijkere ouders. Wie jong de waarde van sporten ontdekt, heeft daar een leven lang plezier van. Het zorgt voor een betere gezondheid van kinderen en bespaart hoge zorgkosten in de toekomst.

 

Iedereen moet kunnen sporten

 

D66 staat voor een samenleving waarbij iedereen zichzelf mag en kan zijn, ook bij de sportclub. Sporten is leuk wanneer iedereen mee kan doen en plezier heeft. Sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht de achtergrond, de beperking, de sekse of geaardheid. Een veilig en toegankelijk sportklimaat is belangrijk. Wij willen daarom dat alle Arnhemse sportverenigingen aandacht hebben voor dit onderwerp. Sport dient ook toegankelijk te zijn voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en voor chronisch zieken. Vervoer van en naar sportaccommodaties speelt hierbij een belangrijke rol.

 

Sporten in de openbare ruimte

 

Steeds meer Arnhemmers sporten in de openbare ruimte: hardlopen, wielrennen, wandelen en andere sporten. Bij de start van nieuwe gebiedsontwikkelingen moet sport en bewegen daarom direct worden meegenomen. De gemeente moet bijvoorbeeld afspraken maken met projectontwikkelaars over de inrichting. Bij de inrichting van de openbare ruimte wil D66 aandacht geven aan veilige fiets-, wandel-, en skeelerpaden, maar ook skateplekken, basketbalpleintjes, speeltuinen en bijvoorbeeld Cruijff Courts om Arnhemmers uit te dagen te gaan sporten. D66 wil een betere verbinding voor wandelaars en fietsers tussen (het centrum van) de stad en de Veluwe. De grote aantallen bezoekers die nu het Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Kröller-Müller museum bezoeken, zullen dan ook eerder Arnhem bezoeken. Hier liggen kansen op de korte en lange termijn.

 

Sportverenigingen en sportaccommodaties

 

Bij een goed sportklimaat horen een resultaatgericht Sportbedrijf en goede sportaccommodaties. Wij willen dat sportaccommodaties multifunctioneel zijn en optimaal worden benut door ook de daluren goed in te vullen. Hiervoor kan worden samengewerkt met zorg- en welzijnsorganisaties. Bij nieuwbouw van multifunctionele (sport)accommodaties is voor D66 duurzaamheid een voorwaarde.

 

Sportevenementen in Arnhem Sportstad

 

Sportevenementen dragen bij aan de verlevendiging en het imago van de stad. Grote evenementen als de Giro d’Italia of de Bridge to Bridge loop zetten Arnhem als sportstad op de kaart. Daarnaast zijn ze een investering in het vestigingsklimaat en een instrument om talent voor Arnhem te interesseren. Successen tijdens sportevenementen en van bijvoorbeeld Vitesse zorgen ervoor dat de stad levendiger wordt en dat iedereen samen de straat op gaat om dit te vieren. D66 wil zich daarom blijven inzetten om Arnhem als sportstad neer te zetten. D66 wil dat de gemeente ook werk blijft maken van het naar binnenhalen van sportevenementen.

 

D66 wil ...

 
 • Dat bij de inrichting van de openbare ruimte wordt gekeken naar extra buitensportplaatsen en dat er aandacht is voor een gezond en veilig sport- en beweegklimaat in de wijk.
 • Dat iedere Arnhemmer in de gelegenheid wordt gesteld om in de buurt te sporten, en dat er voor ieder kind uit Arnhem een speeltuin in de buurt is.
 • Dat alle kinderen kunnen sporten.
 • Een overzichtelijke sportapp waar alle informatie over sportmogelijkheden in Arnhem toegankelijk te vinden is.
 • Verspreidt over de stad laagdrempelige, multifunctionele en duurzame sportaccommodaties, waarin sportverenigingen en maatschappelijke organisaties samenwerken aan gezond en inclusief leefklimaat.
 • Het schoolzwemmen behouden.
 • Aandacht voor vervoer naar sportaccommodaties voor mensen met een beperking.
 • Ome Joop’s Tour en Jeugdland blijvend ondersteunen.
 • Drempels voor sporten in verband met achtergrond, beperking, sekse of geaardheid wegnemen.
 • Kinderen die opgroeien in een achterstandssituatie via de GelrePas en samen met het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld blijven ondersteunen om te gaan sporten.
 • De vergoedingen voor sport via de GelrePas behouden.
 • Blijven investeren in de relatie met Vitesse en Papendal om sporten en bewegen te stimuleren, en om samen te werken aan maatschappelijke prestaties.
 • Geen gemeentelijk geld naar Vitesse, tenzij er een gelijkwaardige maatschappelijke prestatie tegenover staat.
 • Meer (top)sportevenementen naar de stad halen, om sport en bewegen in de stad en omgeving te stimuleren.
 • De verbinding voor fietsers en wandelaars tussen de stad en de Veluwe verbeteren, en deze routes beter aanduiden.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma GR2018
Optimistisch Arnhem — D66 krijgt het voor elkaar