Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Boxtel van iedereen

1

Boxtel van iedereen

We vinden het belangrijk dat Boxtel, Lennisheuvel en Liempde een samenleving vormen waarin iedereen zich thuis voelt. Een gemeente waar iedereen kansen krijgt, talenten kan ontwikkelen, fijn kan leren, wonen, werken en recreëren. Een gezonde maatschappij die veilig is, waar een breed aanbod is van kunst, cultuur en sport en waar toekomstperspectieven zijn voor iedereen.

lees verder
2

Kansen voor iedereen

Iedereen in Boxtel verdient gelijke kansen. Daarbij staat het individu voorop. Gelijkheid en individuele vrijheid gaan hand in hand met sociale rechtvaardigheid. Niet iedereen heeft hetzelfde geluk in het leven, daarom strijden wij samen voor gelijke kansen voor iedereen. Zodat iedereen dezelfde kans heeft zich te ontwikkelen, in vrijheid te leven en gelukkig te zijn.

lees verder
3

Talentvol Boxtel

Dé basis voor een prettige samenleving is het onderwijs. Er is hier niet alleen aandacht voor feitenkennis en lesstof, maar kinderen leren er ook 21e eeuwse vaardigheden waarbij kunst en cultuur een belangrijke rol spelen. Zo krijgen ze de mogelijkheden hun talenten verder te ontwikkelen en creatief en probleemoplossend te denken. D66 vindt het belangrijk dat kinderen én jongeren volop kansen krijgen om onderwijs te vinden dat aansluit bij hun talenten, leervermogens en interesses.

lees verder

De zomerschool en leren na schooltijd

Speciaal voor kinderen die wat problemen hebben op het gebied van taal, wil D66 Boxtel een zomerschool. Een kans om eventuele achterstanden in te halen. Daarnaast wil D66 dat er na schooltijd activiteiten aangeboden worden die jongeren stimuleert hun talenten te ontwikkelen.

lees verder
4

Levendig Boxtel

Met 500 evenementen per jaar is de activiteitenkalender in Boxtel flink gevuld. Ook zijn er musea en andere recreatievoorzieningen die erg in trek zijn. We hebben een gemeente om trots op te zijn! Verbeterpunten zijn altijd mogelijk; met name is een slag te slaan om het centrum aantrekkelijk te maken en te houden.

lees verder

Toekomstvisie Boxtel

D66 wil onderzoeken of het park en kasteel Stapelen aangekocht kunnen worden. Met een eventuele aankoop zou het Boxtelse kasteel én het park voor altijd toegankelijk blijven voor de inwoners. Boxtelaren kunnen er wandelen, picknicken en genieten van kunst. Het terrein biedt ook ruimte voor het organiseren van allerlei evenementen. Daarmee realiseren we tevens dat het programma van Landschappen van Allure uitgevoerd kan worden.

lees verder
5

Groen Boxtel

De gemeente Boxtel heeft hoge ambities met betrekking tot duurzaamheid. Belangrijk is dat er nu voortvarend uitvoering gegeven gaat worden aan de plannen. Alleen dan kunnen de doelen behaald worden.

lees verder
6

Bereikbaar Boxtel

De bereikbaarheid van onze gemeente is van vitaal belang voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Boxtel heeft een goede basis door haar ligging aan de A2 en het spoor. Maar Boxtel staat ook voor grote uitdagingen op het gebied van infrastructuur de komende periode.

lees verder

Boxtel op de fiets

D66 Boxtel zet naast het verbeteren van het OV in op de fiets. Om de Boxtelaar op de fiets te helpen is het
belangrijk om de infrastructuur fietsvriendelijker in te richten.

lees verder
7

Wonen in Boxtel

Wonen in Boxtel is veel meer dan een woning alleen. Wijken, de inrichting van openbare ruimte en de toegang tot voorzieningen zijn misschien nog wel belangrijker om fijn te kunnen wonen in onze gemeente. D66 Boxtel zet in op levensloopbestendige, duurzame wijken waar iedereen zich thuis voelt. De vraag naar woningen is groot, het is daarom de hoogste tijd om de komende collegeperiode te gaan bouwen!

lees verder

Toegankelijke straat

De openbare ruimte is een plek voor iedereen. Het geeft ons de vrijheid te gaan en staan waar we maar willen. Het is daarom van belang dat de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk is. Met name aan bepaalde groepen moet in de openbare ruimte extra aandacht worden besteed. Denk daarbij aan senioren, kinderen, mindervaliden, blinden en slechtzienden.

lees verder
8

Gezond Boxtel

Een gezonde samenleving. Het klinkt als vanzelfsprekend, maar ook in onze gemeente zijn hierin nog stappen te zetten. Een maatschappij waarin de inwoners worden gestimuleerd een gezonde leefwijze te hanteren en een gemeente die hen hierin ondersteunt zijn daarbij van groot belang. D66 wil zich daarvoor blijven inzetten.

lees verder
9

Ondernemend Boxtel

D66 Boxtel wil ondernemers (letterlijk) de ruimte geven te ondernemen en start-ups ondersteunen. Samenwerking met andere regio's en sectoren is cruciaal.

lees verder
10

Betrouwbaar bestuur

Luisteren naar inwoners, hen stimuleren plannen en initiatieven aan te dragen en zorgen voor een veilige samenleving. Dat zijn voor D66 Boxtel de kerntaken van een gemeente. De komende vier jaar zullen we het ingezette beleid Meewerkend Boxtel zeker voortzetten en verfijnen.

lees verder

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Boxtel van iedereen