Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Bereikbaar Boxtel

Overzicht
Bereikbaar Boxtel

De bereikbaarheid van onze gemeente is van vitaal belang voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Boxtel heeft een goede basis door haar ligging aan de A2 en het spoor. Maar Boxtel staat ook voor grote uitdagingen op het gebied van infrastructuur de komende periode.

D66:

 

>  Betere fietsverbindingen, veiligere fietspaden en meer fietsenstallingen

>  Verkeerslichtvrije bebouwde kom

> Vrachtwagenverbod Kalksheuvel

> Tunnel dubbele overweg geschikt voor auto’s

> Ontsluiting via oostelijke randweg

> Digitaal parkeren invoeren

> Fietskluizen bij het NS-station en in het centrum

> Gemeentelijke vervoer zoveel mogelijk elektrisch

 

Duurzaam vervoer

 

Bij de omslag naar een duurzame gemeente hoort ook het vervoer duurzamer te worden. D66 zet daarom in op verbetering van OV verbindingen en het aantrekkelijker maken van de fiets. Hiermee kan ook de drukte op de weg verminderd worden. Het OV kan beter aangesloten worden op andere vormen van vervoer. Zo moet parkeren bij het station gratis worden en moet het 24 uur per dag mogelijk zijn om fietsen bewaakt te stallen. Daarnaast zal de gemeente het goede voorbeeld geven en elektrisch rijden de norm maken. Om ook bewoners te stimuleren elektrisch te rijden wordt het makkelijker om een laadpaal bij huis aan te vragen.

 

Project PHS

 

Het project PHS is al jaren een heet hangijzer in Boxtel. Project PHS is een zeer complex project waar vele elementen samenkomen. D66 Boxtel is tegen de aanleg van de omlegging Kalksheuvel en wil daarvoor in de plaats een vrachtwagenverbod op de Kapelweg. Op aandringen van D66 komt er dan ook een onderzoek naar een vrachtwagenverbod op de Kapelweg. D66 vindt de aanleg van een tunnel alleen voor fietsers te
kostbaar en heeft voor elkaar gekregen dat de tunnel in de toekomst dienst kan doen als autotunnel.

 

Oostelijke ontsluiting

 

In de wijk Boxtel-Oost en Munsel wonen ruim twaalfduizend mensen. Samen met het verkeer uit het centrum, Selissen en Schijndel vormt woon-werkverkeer een zware last voor de Noord-Zuidas. Dit zal met de afsluiting van de dubbele overweg alleen maar toenemen. Het realiseren van een oostelijke ontsluiting door middel van een randweg of aansluiting van de Schijndelseweg op de A2 is erg kostbaar. Daarom is een integraal verkeersplan zoals MOVE’31 heel belangrijk: Hiermee kan een goede toekomstvisie voor heel Boxtel gemaakt worden op het gebied van infrastructuur, in plaats van deelprojecten uitvoeren op basis van een verouderde, niet toereikende visie.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Boxtel van iedereen