Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Betrouwbaar bestuur

Overzicht
Betrouwbaar bestuur

Luisteren naar inwoners, hen stimuleren plannen en initiatieven aan te dragen en zorgen voor een veilige samenleving. Dat zijn voor D66 Boxtel de kerntaken van een gemeente. De komende vier jaar zullen we het ingezette beleid Meewerkend Boxtel zeker voortzetten en verfijnen.

D66:

 

>  Open en toegankelijke gemeente

>  Jongeren actief betrekken bij de politiek

>  Inzet wijkagenten voor meer veiligheid

>  Gebruik van WhatsApp-buurtpreventie in alle wijken

>  Preventie van criminaliteit door samenwerking met politie, scholen en inwoners

>  Stimuleren dat inwoners meedenken, meepraten en meedoen

>  Uitbreiden van het aantal vuurwerkvrije zones

>  Een legale coffeeshop in Boxtel

 

 

Open en toegankelijke gemeente

 

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Boxtel. Informatie is in principe openbaar en toegankelijk. Daarom is het van belang dat de gemeenteraad zo open mogelijk is om aan inwoners te laten zien wat ze doet. D66 wil dat commissie- en raadsvergaderingen in de Raadzaal via een livestream op internet te bekijken zijn zodat inwoners van Boxtel deze kunnen volgen.

Daarnaast wil D66 ook dat vragen, meldingen en klachten bij de gemeente beter te volgen zijn. Dit kan bijvoorbeeld door een online status weer te geven zodat indieners weten wat er met hun bericht gebeurt.

Ook voor mensen die minder digivaardig of laaggeletterd zijn moeten de gemeente en andere overheidsdiensten goed toegankelijk zijn. Hier moeten brieven, digitale formulieren en de gemeentelijke website geschikt voor worden gemaakt.

 

 

De stem van jongeren

 

In de lokale politiek wordt de stem van jongeren nog te weinig gehoord. Dit terwijl er wel beslissingen worden genomen die invloed hebben op de toekomst van jongeren. Daarom wil D66 jongeren actiever gaan betrekken bij de politiek zodat ook zij mee kunnen denken over hun eigen toekomst. Dit kan bijvoorbeeld door jongeren te laten zien wat de politiek in Boxtel doet. Dit past in de brede visie op onderwijs die D66 heeft waar ook meer ruimte is voor maatschappijleer en burgerschap. Daarnaast kan de politiek jongeren betrekken bij actuele onderwerpen door ze uit te nodigen mee te praten in bijvoorbeeld een klankbordgroep.

 

Veilig Boxtel

 

Door samen te werken met politie, scholen en vooral de buurtbewoners kunnen we gezamenlijk preventief actie ondernemen tegen criminaliteit. Zo willen we onder meer de WhatsApp-buurtpreventie actief stimuleren in alle wijken. De buurtbewoners zien immers vaak zelf het meest. Ook de inzet van wijkagenten dient te worden opgeschroefd zodat zij voeling hebben met wat er speelt en leeft in de diverse buurten.

 

Het afgelopen jaar zijn in de gemeente Boxtel diverse drugspanden gesloten. Een zorgelijke ontwikkeling is dat veel van deze panden zich bevinden middenin woonwijken. We juichen het toe dat de gemeente voortvarend te werk gaat om deze panden te sluiten. Om te voorkomen dat de drugsoverlast de komende jaren nog verder toeneemt, pleiten we als D66 Boxtel voor een legale coffeeshop. Hiermee wordt de illegale verkoop van softdrugs ontmoedigd en is regulatie mogelijk. We steunen dan ook landelijke proeven met legale teelt en willen een proef starten met legale verkoop in Boxtel.

 

Fuseren?

 

De afgelopen jaren is een ambtelijke samenwerking met onze buurgemeente Sint-Michielsgestel gestart. Wij willen daarin een stapje verder gaan en bekijken of een gemeentelijke fusie mogelijk en – belangrijker nog – wenselijk is. Hier dient actief onderzoek naar te worden gedaan.

Wel is het van belang dat de stap voor inwoners om de gemeente te benaderen klein blijft. Dit kan onder andere door middel van wijkmakelaars en de wijkorganen die zichtbaar in de diverse wijken aanwezig zijn.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Boxtel van iedereen