Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Boxtel van iedereen

Overzicht
Boxtel van iedereen

Heel bewust koos D66 Boxtel deze slogan voor dit verkiezingsprogramma 2018-2022. We vinden het namelijk belangrijk dat Boxtel, Lennisheuvel en Liempde een samenleving vormen waarin iedereen zich thuis voelt. Een gemeente waar iedereen kansen krijgt, talenten kan ontwikkelen, fijn kan leren, wonen, werken en recreëren. Een gezonde maatschappij die
veilig is, waar een breed aanbod is van kunst, cultuur en sport en waar toekomstperspectieven zijn voor iedereen.

 

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen en wil inwoners stimuleren kansen te grijpen. Degenen die daar hulp bij nodig hebben, zullen we daarin ondersteunen. De inwoners van onze gemeente krijgen volop mogelijkheden zich te ontwikkelen, dit doen we door het aanbieden van goed en doorlopend onderwijs voor iedereen. Onderwijs is immers de basis! Maar ook door cultuur, sport en een fijne leefomgeving zorgen we ervoor dat inwoners zich thuis voelen in de gemeente Boxtel. Concrete dingen die we willen realiseren zijn onder andere buitenschoolse activiteiten voor onze jongeren, een integrale stedenbouwkundige visie met extra aandacht voor cultureel erfgoed en toegankelijke en levensloopbestendige straten en wijken. Daarom willen we ook een wijkleerbedrijf starten dat zorg dichterbij kan brengen en mensen een plek kan geven Boxtel van iedereen om werkervaring op te doen en te leren. Ook op het gebied van infrastructuur is Boxtel continu in beweging en het belooft de komende jaren een belangrijk onderwerp te zijn op de politieke agenda. Naast project PHS zien we graag een verkeerslichtvrije bebouwde kom én meer aandacht voor het fietsverkeer.

We willen ondernemers (letterlijk) de ruimte geven om echt te ondernemen en start-ups ondersteunen. Ook willen we dat de spoorzone ontwikkeld wordt tot multifunctioneel centrum en Vorst C tot high tech bedrijventerrein.

D66 wil een modern en betrouwbaar bestuur van de gemeente die open en toegankelijk is. Inwoners van Boxtel moeten meer inzicht krijgen in wat de gemeenteraad doet en wat er met eventuele klachten gebeurt.

Genoeg plannen dus, die we graag met uw steun willen uitvoeren. Kiest u voor D66 Boxtel, dan kiest u voor een gemeente waar iedereen zich fijn voelt. Boxtel is immers van iedereen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Boxtel van iedereen