Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Gezond Boxtel

Overzicht
Gezond Boxtel

Een gezonde samenleving. Het klinkt als vanzelfsprekend, maar ook in onze gemeente zijn hierin nog stappen te zetten. Een maatschappij waarin de inwoners worden gestimuleerd een gezonde leefwijze te hanteren en een gemeente die hen hierin ondersteunt zijn daarbij van groot belang. D66 wil zich daarvoor blijven inzetten.

D66:

 

>  Inzetten op een rookvrije generatie

>  Gezonde voeding blijven stimuleren op scholen en bij sportverenigingen

>  Vrij toegankelijke sport- en speelvoorzieningen in parken en op straat

>  Iedereen kan sporten en zwemdiploma’s halen

>  Bewegen voor ouderen stimuleren

>  Een gezonde leefstijl promoten bij kinderen en ouders

>  Stimuleren van innovatieve woonvormen voor ouderen

>  Inzetten op preventie, voorkomen is beter dan genezen

 

Gezonde en rookvrije generatie

 

Het is ontzettend belangrijk dat kinderen gezond op kunnen groeien. Daarom wil D66 dat naast alle openbare gebouwen, ook sportvelden, speeltuinen en schoolpleinen rookvrij worden. Hierdoor komen kinderen en jongeren zo min mogelijk in aanraking met roken.

Ook gezonde voeding en bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. We willen daarom gezonde voeding op scholen en bij sportclubs stimuleren. Niet met regels maar met voorlichting. Het overgewicht bij zowel volwassenen als kinderen kan daardoor afnemen.

 

Vrij sporten en spelen

 

Sporten, bewegen en spelen. Het is voor elke leeftijdsgroep erg belangrijk. Lidmaatschap van een sportvereniging of het behalen van zwemdiploma’s moet voor iedereen mogelijk blijven. Mensen met een wat krappere beurs hebben daarom recht op tegemoetkomingen in lidmaatschapskosten. De gemeente dient hierin een ondersteunende rol te spelen en mensen actief te wijzen op deze subsidies.

Om het sporten nóg beter toegankelijk te maken, willen we in parken of op grasvelden in de wijken sport- en speelvoorzieningen realiseren. De inwoners kunnen gratis gebruik maken van de verschillende speel- en sporttoestellen. Goed voor de gezondheid én voor de sociale cohesie want buurtbewoners kunnen dit gezamenlijk doen.

 

Gezond ouder worden

 

Ook voor de oudere Boxtelaren komen er sportvoorzieningen in de wijken. Bewegen is ook voor deze doelgroep van groot belang. Senioren kunnen hiervoor niet alleen terecht bij de openbare voorzieningen, er zijn ook tal van verenigingen in onze gemeente waar ouderen kunnen sporten of mee kunnen doen aan activiteiten. We juichen het toe dat er voor senioren zoveel te beleven is. D66 Boxtel wil zich nog extra inzetten om verenigingen te stimuleren activiteiten te organiseren die laagdrempelig zijn. Openbare sportvoorzieningen kunnen hieraan zeker bijdragen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Boxtel van iedereen