Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Groen Boxtel

Overzicht
Groen Boxtel

De gemeente Boxtel heeft hoge ambities met betrekking tot duurzaamheid. Het vorige college, waar ook D66 aan deel nam, heeft een duurzaamheidsvisie gemaakt voor 2030. Gelukkig ziet de Boxtelse politiek het belang in van alle verschillende aspecten van duurzaamheid. Belangrijk is wel dat er nu voortvarend uitvoering gegeven gaat worden aan de plannen. Alleen dan kunnen de doelen behaald worden.

D66:

>  Ontwikkeling terrein Vorst B tot centrum van vernieuwende technologie

>  Inzetten op duurzaam bestuur

>  Meer groen in straten en op daken

>  Nieuwe wijken gasloos

>  Selecteer projectontwikkelaars op duurzaamheid

>  Zonnepanelenprojecten met ondernemers

>  Samen windmolens bouwen

 

Energie

 

We moeten bijna alle mogelijkheden aangrijpen om onze doelen op het gebied van energie te kunnen halen, kiezen voor een enkele mogelijkheid is niet genoeg. Op het gebied van windenergie willen we samen met de inwoners van Boxtel windmolens bouwen. Inwoners kunnen meedenken over mogelijkheden en hebben de optie om een stukje windmolen te kopen. Ook bedrijven, de grootverbruikers, worden gestimuleerd om mee te doen en daarnaast zonnepanelen aan te schaffen. Alle nieuwe woningen zullen energieneutraal gebouwd worden en worden niet meer aangesloten op gas. Daarnaast moet de bestaande woningvoorraad verduurzaamd worden. De gemeente moet woningeigenaren meer stimuleren en beter informeren om dit voor elkaar te krijgen.

 

Groen

 

In de toekomst zullen we steeds vaker extreem weer meemaken. Een versteende omgeving versterkt dit effect en maakt het daarnaast moeilijker water af te voeren. Met project steenbreek heeft de gemeente Boxtel een start gemaakt om woonwijken en het centrum te vergroenen. D66 wil dat dit nog veel groter aangepakt gaat worden om echt een verschil te maken.

 

Innovatie

 

D66 steunt het plan om Vorst B tot centrum van vernieuwende technologie te ontwikkelen zodat Boxtel voorop blijft lopen met verduurzaming. Belangrijke voorwaarde is dat de inwoners van Lennisheuvel geen hinder ondervinden van deze nieuwe functie. Een voorwaarde waar duidelijke afspraken over gemaakt moeten worden.

 

Duurzaam bestuur

 

De gemeente ondersteunt duurzame initiatieven. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk drempels worden weggenomen, D66 wil dat de gemeente naar haar organisatie kijkt en zoveel mogelijk ‘vieze regels’ wegneemt. Vieze regels zijn regels die duurzame initiatieven moeilijker maken. Daarnaast wil D66 dat de gemeente projectontwikkelaars selecteert op duurzaamheid.

 

Gezonde én frisse lucht

 

Iedereen verdient gezonde en frisse lucht. Zowel binnen in gebouwen als buiten op straat. Niet alleen moet vervuiling van lucht door bijvoorbeeld verkeer en industrie worden tegengegaan, ook is het van belang dat er geen structurele stankoverlast is. Kortom, gezond én fris. D66 wil daarom dat een nieuw luchtkwaliteitplan wordt opgesteld en daarvoor noodzakelijke metingen worden uitgevoerd. Daarnaast moeten in dit plan de ontwikkelingen op het gebied van verkeer worden meegenomen. De wegen van Boxtel gaan komende jaren flink op de schop waarbij verkeersstromen zullen veranderen. Daarom zal luchtvervuiling op bepaalde plaatsen minder worden maar op andere plaatsen juist toenemen. Het is belangrijk om deze veranderingen in kaart te brengen.

 

Afval

 

De gemeente heeft de afgelopen jaren grote stappen gemaakt met het scheiden van afval. Een andere grote uitdaging is om de hoeveelheid afval zelf terug te dringen. Onderdeel daarvan is de grote hoeveelheid oud papier die maandelijks opgehaald moet worden. D66 wil in navolging van Amsterdam de ja-ja sticker invoeren. Huishoudens ontvangen enkel nog reclamedrukwerk als ze daar middels een ja-ja sticker om vragen. Nog te vaak verdwijnen duizenden reclamefolders zonder gelezen te zijn bij het oud papier.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Boxtel van iedereen