Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Kansen voor iedereen

Overzicht
Talentvol Boxtel

Iedereen in Boxtel verdient gelijke kansen. Daarbij staat het individu voorop. Gelijkheid en individuele vrijheid gaan hand in hand met sociale rechtvaardigheid. Niet iedereen heeft hetzelfde geluk in het leven, daarom strijden wij samen voor gelijke kansen voor iedereen. Zodat iedereen dezelfde kans heeft zich te ontwikkelen, in vrijheid te leven en gelukkig te zijn.

> Wijkleerbedrijven als sociaal steunpunt in de wijk en lichte zorg

> Toegankelijke jeugdzorg, rond de eigen kring

> Integreren begint bij aankomst in Boxtel

> Leven lang leren mogelijk maken voor iedereen

> Iedereen verdient dezelfde kansen en mag zichzelf zijn

> Armoedebeleid gericht op preventie en de oorzaken wegnemen van armoede

 

Wijkleerbedrijf

 

Een wijkleerbedrijf is een plek in de wijk van waaruit toegankelijke zorg geleverd kan worden. Bij het wijkleerbedrijf snijdt het mes aan twee kanten. Het helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en studenten werkervaring op te doen. Aan de andere kant kan er meer informele zorg dichtbij de mensen in de wijk worden geleverd waarvoor geen thuiszorg mogelijk is. Dit zorgt voor meer sociale cohesie in de wijk, vermindert eenzaamheid en ondersteunt mantelzorgers. D66 Boxtel pleit dan ook voor een experiment in Boxtel met een wijkleerbedrijf.

 

Leven lang leren

 

D66 wil dat iedereen de mogelijkheid heeft zich te blijven ontwikkelen. Vanuit het rijk is er sinds kort een krediet beschikbaar dat mensen in staat stelt om zich ook nog op latere leeftijd te laten omscholen. De gemeente Boxtel kan dit nog meer stimuleren door mensen de tijd en ruimte te geven om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken

 

Jeugdzorg

 

Ieder kind verdient dezelfde kansen in het leven zich te ontwikkelen tot volwassene. Het is daarom van belang dat voor kwetsbare kinderen goede jeugdzorg beschikbaar is. Door dit zo dicht mogelijk rondom een kind te organiseren worden signalen eerder en beter opgepakt waardoor betere en efficiëntere zorg kan worden verleend. Daarnaast wordt B-Town verder doorontwikkeld tot jeugdcentrum en -academie om jongeren de kansen te geven die ze verdienen.

 

Nieuwkomers

 

De gemeente Boxtel heeft een integraal beleid waarbij er wordt ingezet op dat nieuwkomers meteen mee doen in onze samenleving. D66 vindt het belangrijk dat dit beleid wordt doorgezet en nieuwkomers zo de kansen krijgen om zich te ontwikkelen en daarmee volwaardig mee kunnen draaien in onze gemeente. Hier hoort onder andere huisvesting, onderwijs en het vinden van (vrijwilligers) werk bij.

 

Armoedebestrijding

 

Te veel mensen leven langdurig in armoede, er heerst nog steeds het beeld dat het de ‘eigen schuld’ is van deze mensen en gaat daarom gepaard met schaamte. Om mensen structureel uit de armoede te helpen is het belangrijk om de oorzaak aan te pakken. Dit kan door mensen de kans te geven zich te ontwikkelen en het armoedebeleid te richten op wat mensen daadwerkelijk kunnen om de redzaamheid te verhogen. D66 gelooft in eigen kracht van mensen, maar waar nodig bieden wij ondersteuning.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Boxtel van iedereen