Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Levendig Boxtel

Overzicht
Levendig Boxtel

Met 500 evenementen per jaar is de activiteitenkalender in Boxtel flink gevuld. Ook zijn er musea en andere recreatievoorzieningen die erg in trek zijn. We hebben een gemeente om trots op te zijn! Verbeterpunten zijn altijd mogelijk; met name is een slag te slaan om het centrum aantrekkelijk te maken en te houden.

D66:

 

>  Integrale stedenbouwkundige visie voor het centrum

>  Kunst en cultuur voor iedereen

>  In de zomermaanden leefstraten in de wijken

>  Kunst- en cultuurfonds om projecten te financieren

>  Aankoop park Stapelen

>  Projecten steunen die leefbaarheid in wijken verhogen

>  Ondersteunen én stimuleren van meerdaagse evenementen

 

Levendige wijken

 

Als D66 Boxtel vinden we het belangrijk dat mensen het naar hun zin hebben in de wijk waar ze wonen. Om de contacten tussen buurtbewoners te vergroten, steunen we projecten die de leefbaarheid in de wijken vergroten. Aan leuke plannen kan de gemeente Boxtel meewerken door deze te faciliteren. Een project waar we ons zeker voor in willen zetten, is het realiseren van zogeheten leefstraten. In de zomermaanden worden sommige straten in de wijk autovrij zodat bewoners er kunnen recreëren en elkaar ontmoeten. Denk aan een buurtbarbecue of (water)spelletjes voor de kinderen.

 

Cultuur voor iedereen

 

Hoewel in Boxtel veel evenementen worden georganiseerd, zijn er weinig grote en meerdaagse activiteiten. We willen deze juist wel naar Boxtel halen door initiatieven te ondersteunen en faciliteren. Door de stadskunstenaar onstaat er de mogelijkheid om culturele activiteiten van diverse groepen met elkaar te verbinden. Daarmee wordt de leefbaarheid en de levendigheid van Boxtel vergroot. Ook de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat wordt daarmee versterkt. Dit draagt weer nadrukkelijk bij aan de economische ontwikkeling van toerisme en recreatie.
Hiermee behouden we de variatie in het culturele aanbod zodat élke inwoner kan genieten van muziek, theater en tentoonstellingen. Cultuur brengt mensen samen en speelt een grote rol in onze ontwikkeling. Door een kunst- en cultuurfonds in te stellen kunnen we projecten financieren die belangrijk zijn voor onze lokale samenleving.

 

Toerisme en recreatie

 

Boxtel heeft veel te bieden op het gebied van natuur, cultuur, musea en tal van evenementen. Voorbeelden hiervan zijn de Kampina, Groene Poort, de Langspier. D66 staat dan ook voor een actief beleid om toerisme en recreatie te promoten. D66 wil dat de gemeente ondernemers op het gebied van recreatie en toerisme de ruimte geeft om te ondernemen en vindt dat daarvoor ook gelden beschikbaar moeten komen uit het economisch stimuleringsfonds.
In Boxtel zijn verschillende kleinschalige hotels en bed & breakfasts te vinden maar deze zijn ontoereikend voor de vraag naar slaapplekken.
Een grote uitdaging voor Boxtel is om toeristen langer te laten blijven en het centrum van Boxtel in te trekken. Hiervan kunnen ondernemers en daarmee ook de inwoners van Boxtel profiteren.

 

Cultureel erfgoed

 

Cultureel erfgoed, immaterieel en materieel, is van groot belang voor de identiteit en uitstraling van Boxtel en het saamhorigheidsgevoel onder de inwoners.

Met immaterieel erfgoed zoals bijvoorbeeld de bloedprocessie onderscheidt Boxtel zich van andere gemeenten. De processie is een traditie die inwoners van Boxtel verbindt doordat Boxtelaren dit zelf organiseren. Daarnaast draagt het bij aan de toeristische aantrekkelijkheid van Boxtel. De openstelling van de Petrusbasiliek vormt daarop een welkome aanvulling.

Zichtbaar in onze omgeving is het materiële erfgoed zoals gebouwen waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Historische gebouwen verdienen een bestemming waarbij ze gebruikt en beleefd kunnen worden. De gemeente moet kaders stellen waarbinnen dit kan gebeuren zodat de historische waarde behouden blijft en moet ontwikkelingen van deze gebouwen juist stimuleren. Voorbeelden van historisch waardevolle gebouwen in Boxtel waar herbestemming actueel is, zijn onder andere Kasteel Stapelen, de Heilig Hartkerk en brouwerij de Leijer.

 

Stapelen

 

D66 wil onderzoeken of het park en kasteel Stapelen aangekocht kunnen worden. Met een eventuele aankoop zou het Boxtelse kasteel én het park voor altijd toegankelijk blijven voor de inwoners. Boxtelaren kunnen er wandelen, picknicken en genieten van kunst. Het terrein biedt ook ruimte voor het organiseren van allerlei evenementen. Daarmee realiseren we tevens dat het programma van Landschappen van Allure uitgevoerd kan worden.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Boxtel van iedereen