Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Wonen in Boxtel

Overzicht
Wonen in Boxtel

Wonen in Boxtel is veel meer dan een woning alleen. Wijken, de inrichting van openbare ruimte en de toegang tot voorzieningen zijn misschien nog wel belangrijker om fijn te kunnen wonen in onze gemeente. D66 Boxtel zet in op levensloopbestendige, duurzame wijken waar iedereen zich thuis voelt. De vraag naar woningen is groot, het is daarom de hoogste tijd om de komende collegeperiode te gaan bouwen!

D66:

 

>  Een toegankelijke straat voor iedereen

>  Levensloopbestendige woningen én wijken

>  Bouwen voor doorstroming op de woningmarkt

>  Leefbaarheid in de dorpskernen borgen door voldoende woningbouw

>  Strategisch grondbeleid voor gevarieerde woningbouw

>  Revitalisering van Oosterhof en omgeving

 

Bouwen voor doorstroming

 

De woningmarkt is op dit moment erg krap, er is veel vraag naar woningen en er kan maar beperkt gebouwd worden. Veel mensen blijven noodgedwongen in een sociale huurwoning wonen. D66 zet daarom in op de bouw van meer vrije koop- en huurwoningen in het lage tot middensegment om mensen de kans te geven door te stromen en sociale huurwoningen vrij te maken voor mensen op de wachtlijsten.

 

Dorpskernen

 

Voor de leefbaarheid van de dorpskernen Liempde en Lennisheuvel is het belangrijk dat er een gevarieerde en groeiende groep inwoners is. Hierdoor kunnen voorzieningen zoals basisscholen en lokale winkels beter in stand worden gehouden. Om dit te bereiken moeten er voldoende woningen worden gebouwd in beide dorpskernen. Voor alle nieuwe huizen geldt dat ze energieneutraal zullen zijn en geen gasaansluiting hebben.

 

Oosterhof

 

Er worden al lang plannen gemaakt om Oosterhof te herontwikkelen. D66 is van mening dat de wijk Oost een volwaardig winkelcentrum verdient met gevarieerd winkelaanbod. Daarnaast kan Oosterhof dan plek bieden aan een woonzorgservicecentrum als centrum van de wijk. D66 vindt dan ook dat er nu snel stappen moeten worden gezet tot realisatie van het winkelcentrum. Volgens D66 is dit tevens een uitgelezen kans om het gebied rond Oosterhof en Hoogheem een opknapbeurt te geven en opnieuw in te richten.

 

Strategisch grondbeleid

 

De gemeente Boxtel hanteert een passief grondbeleid, dit betekent dat het geen grond aankoopt om op een later moment eventueel woningen op te ontwikkelen. D66 wil dat de gemeente Boxtel kansen pakt die zich voordoen. Daarom zet D66 in op een strategisch grondbeleid. Het aantal uitbreidingslocaties voor Boxtel is beperkt, het is daarom van belang om in kaart te brengen waar in de toekomst eventueel nog mogelijkheden zich voor kunnen doen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Boxtel van iedereen