Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

1

Kansen voor iedereen

D66 wil dat iedereen een kans krijgt. Daarom zetten wij ons in Delft in voor het vergroten van kansen, met behulp van onderwijs en werk. Ook wil D66 dat je in onze stad de kans krijgt jezelf te zijn, zodat iedereen zich thuis en gehoord voelt, ongeacht afkomst, opleiding, geslacht, seksuele voorkeur, religie of leeftijd.

Het creëren van kansen begint bij goed onderwijs. Hierbij zijn niet je afkomst of huidige situatie bepalend, maar draait het om je toekomst. Daarnaast is werk een belangrijke sleutel voor mensen om zich verder te ontwikkelen, in hun eigen bestaan te voorzien en zo vorm te geven aan hun leven. En als het dat door omstandigheden (tijdelijk) niet of niet meer lukt, zetten wij ons in voor goede noodzakelijke zorg.

Lees verder
2

De kracht van Delft

Delft is een stad met een prominent verleden en een veelbelovende toekomst. De stad speelde een sleutelrol in de Nederlandse geschiedenis en loopt vandaag de dag voorop bij de grote technologische ontwikkelingen van onze tijd. De stad heeft altijd vooruitgekeken: ook Antoni van Leeuwenhoek, Hugo de Groot en Johannes Vermeer waren vernieuwers. Dat vooruitkijken is wat Delft onderscheidt van andere historische binnensteden. Net als in de 17e eeuw is Delft ook nu een aantrekkelijke stad voor bedrijven, bezoekers en bewoners. Een internationale kennisstad met een diverse bevolking waar techniek en cultuur, werk en vrije tijd hand in hand gaan.

Lees verder

Financiële uitgangspunten

Of we nu voor bezuinigingsopgaven staan of ruimte hebben om te investeren: zonder solide financiën is er geen betrouwbaar bestuur van de stad mogelijk. Om afgewogen keuzes te kunnen maken, moet helder zijn waar de gemeente hoeveel geld aan uitgeeft en welke doelen hiermee worden bereikt.

Lees verder
3

Zicht op Delft

Delft is onze stad, ons thuis. Een stad waar het nu en voor toekomstige generaties een fijne plek is om te wonen, werken, spelen en recreëren. De inrichting van de stad is belangrijk, het bepaalt of men zich er thuis voelt en hoe leefbaar het er is. De stad groeit en op het gebied van wonen, werken, vervoer en openbare ruimte zijn veel wensen, en ruimte in Delft is schaars. Groeien vraagt om keuzes en daarbij is het steeds zoeken naar balans.
Er zijn meer (betaalbare) woningen nodig en met het oog op de toekomst is een transitie naar energieneutrale woningen nodig. Nieuwe bedrijven creëren werkgelegenheid, maar hebben ook een plek in de stad nodig. De openbare ruimte moet verdeeld worden tussen voetganger, fietser, auto en (groene) ruimte om te recreëren.

Lees verder
4

Betrouwbaar bestuur

De overheid is er voor de burgers en niet andersom. De gemeente voert haar taken uit voor de burger. Dit betekent dat het bestuur zo goed mogelijk naar de burger moet luisteren, klantvriendelijk moet bejegenen, initiatieven en participatie uit de stad moet koesteren, en transparant verantwoording moet afleggen over beleid en budget. Bij D66 staat het resultaat van uitgevoerd beleid voor Delft en haar inwoners voorop.

Lees verder
Kansen voor Delft