Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Kansen voor Delft

D66 wil en kan in Delft het verschil maken. We doen dat met visie en daadkracht. Door te investeren in de toekomst van Delft én Delftenaren. We hebben de  nanciën weer op orde en bouwen verder aan Delft, aan een innovatieve stad, een duurzame stad en bovenal een stad met kansen voor iedereen: een stad met toekomst.

Delft kent ook de komende jaren bijzondere opgaven, en daarmee kansen. Als kennisstad kan Delft als geen ander inspelen op een veranderende maatschappij en arbeidsmarkt. Delft moet nog aantrekkelijker worden voor innovatieve bedrijven en hun werknemers. Dat de Delftse kenniseconomie banen oplevert op álle niveaus, is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Innovaties dragen tegelijkertijd bij aan een toekomstbestendige stad en samenleving door in te zetten op duurzaamheid, maar bijvoorbeeld ook in de zorg. Ook binnen de woningbouw, zowel bij nieuwbouw als stadvernieuwing, staan duurzaamheid en aansluiting van de woningmarkt op de arbeidsmarkt en een aantrekkelijk woonklimaat centraal.

Tegelijkertijd kent ook Delft de maatschappelijke uitdaging om tweedeling te voorkomen en gelijke kansen te creëren voor iedereen. Gelijke kansen beginnen met aandacht voor de jeugd, hun ontwikkeling, hun perspectief op een goede toekomst. Onze uitdaging is om hen te bereiken, te begrijpen en op weg te helpen waar nodig. Juist op lokaal niveau kunnen we de kloof dichten: tussen arm en rijk, tussen hoog- en laagopgeleid, tussen betrokken en afgehaakt.

Vol trots presenteer ik u ‘Kansen voor Delft’, het verkiezingsprogramma 2018-2022 van D66 Delft.

Maak het verschil en benut de kansen voor Delft: stem 21 maart op D66!

Christine Bel
Lijsttrekker D66 Delft

1

Kansen voor iedereen

D66 wil dat iedereen een kans krijgt. Daarom zetten wij ons in Delft in voor het vergroten van kansen, met behulp van onderwijs en werk. Ook wil D66 dat je in onze stad de kans krijgt jezelf te zijn, zodat iedereen zich thuis en gehoord voelt, ongeacht afkomst, opleiding, geslacht, seksuele voorkeur, religie of leeftijd.

Het creëren van kansen begint bij goed onderwijs. Hierbij zijn niet je afkomst of huidige situatie bepalend, maar draait het om je toekomst. Daarnaast is werk een belangrijke sleutel voor mensen om zich verder te ontwikkelen, in hun eigen bestaan te voorzien en zo vorm te geven aan hun leven. En als het dat door omstandigheden (tijdelijk) niet of niet meer lukt, zetten wij ons in voor goede noodzakelijke zorg.

Lees verder
2

De kracht van Delft

Delft is een stad met een prominent verleden en een veelbelovende toekomst. De stad speelde een sleutelrol in de Nederlandse geschiedenis en loopt vandaag de dag voorop bij de grote technologische ontwikkelingen van onze tijd. De stad heeft altijd vooruitgekeken: ook Antoni van Leeuwenhoek, Hugo de Groot en Johannes Vermeer waren vernieuwers. Dat vooruitkijken is wat Delft onderscheidt van andere historische binnensteden. Net als in de 17e eeuw is Delft ook nu een aantrekkelijke stad voor bedrijven, bezoekers en bewoners. Een internationale kennisstad met een diverse bevolking waar techniek en cultuur, werk en vrije tijd hand in hand gaan.

Lees verder

Financiële uitgangspunten

Of we nu voor bezuinigingsopgaven staan of ruimte hebben om te investeren: zonder solide financiën is er geen betrouwbaar bestuur van de stad mogelijk. Om afgewogen keuzes te kunnen maken, moet helder zijn waar de gemeente hoeveel geld aan uitgeeft en welke doelen hiermee worden bereikt.

Lees verder
3

Zicht op Delft

Delft is onze stad, ons thuis. Een stad waar het nu en voor toekomstige generaties een fijne plek is om te wonen, werken, spelen en recreëren. De inrichting van de stad is belangrijk, het bepaalt of men zich er thuis voelt en hoe leefbaar het er is. De stad groeit en op het gebied van wonen, werken, vervoer en openbare ruimte zijn veel wensen, en ruimte in Delft is schaars. Groeien vraagt om keuzes en daarbij is het steeds zoeken naar balans.
Er zijn meer (betaalbare) woningen nodig en met het oog op de toekomst is een transitie naar energieneutrale woningen nodig. Nieuwe bedrijven creëren werkgelegenheid, maar hebben ook een plek in de stad nodig. De openbare ruimte moet verdeeld worden tussen voetganger, fietser, auto en (groene) ruimte om te recreëren.

Lees verder
4

Betrouwbaar bestuur

De overheid is er voor de burgers en niet andersom. De gemeente voert haar taken uit voor de burger. Dit betekent dat het bestuur zo goed mogelijk naar de burger moet luisteren, klantvriendelijk moet bejegenen, initiatieven en participatie uit de stad moet koesteren, en transparant verantwoording moet afleggen over beleid en budget. Bij D66 staat het resultaat van uitgevoerd beleid voor Delft en haar inwoners voorop.

Lees verder

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Kansen voor Delft