Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Stem 21 maart D66

1

Lokaal betrokken democratie

Eemnes is een klein dorp midden in Nederland. Net als in de rest van het land breken ook hier spannende tijden aan. Om een zelfstandige gemeente te kunnen blijven, moeten we laten zien dat we de uitdagingen aankunnen. Stilstaan is geen optie; de kunst is te laten zien dat we als dorp op eigen kracht klaar zijn voor een toekomst vol uitdagingen.

Lees verder
2

Kansen voor iedereen

Het sociaal domein moet grondig worden ‘ontschot’. De gemeenten hebben een ingewikkeld geheel van regelingen en bekostigingen overgekregen van de landelijke overheid, en in Eemnes is die decentralisatie zonder grote rampen verlopen.
Maar dat was de transitie; de transformatie moet nog beginnen. Alle loketten zijn verplaatst, de formulieren zijn veranderd; bovendien is het niet simpeler geworden. Het gevolg: te veel mensen krijgen niet de ondersteuning die nodig is.

Lees verder
3

Eemnes groen en gezond

Het programma Klimaatneutraal in 2030 wordt als het aan D66 ligt zonder aarzelen uitgevoerd. Dat betekent dat de Noordbuurt in Eemnes afgekoppeld wordt van het aardgas en voor verwarming en warm tapwater overstapt op duurzame alternatieven.
De noodzakelijke ingrepen in het huis zijn ingrijpend en kostbaar. Dat moet voor elke bewoner haalbaar zijn. Geen hogere woonlasten is daarbij de norm.

Lees verder
4

Groeien en een dorp blijven

Ontspannen wonen. Dat kenmerkt Eemnes en dat zal altijd het uitgangspunt moeten blijven. Wel is er groei nodig om de druk op de woningmarkt niet verder te laten oplopen. Deze groei is ook een belangrijke kostendrager; het oplossen van de overlast en gezondheidsproblemen van de steeds breder wordende A27 kost veel geld. Het bouwen van 50-100 woningen per jaar (in nieuwe wijken en buurten van zo’n 500 woningen) kan daaraan bijdragen.

Lees verder
5

Gezonde financien

Vier opeenvolgende jaren hebben de inwoners minder belasting betaald dan het jaar ervoor. Dat kon onder andere door een einde te maken aan onnodige reserves. Deze zijn nu volledig teruggegeven aan de belastingbetaler.

Lees verder

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Vertrouwen in Eemnes