Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Voorwoord Lijsttrekker

Waar gaan we voor in ons verkiezingsprogramma? Wij zien een duurzame, groene, sociale en bruisende, gezellige stad. Een stad waar dingen mogelijk worden, waar de toekomst gemaakt wordt, waar inwoners staan voor elkaar. Een stad waar je niet alleen graag woont en werkt maar waar het ook fijn is om op bezoek te komen. Een verwelkomende stad voor iedereen. Ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Een stad waarin je mee doet en waar dat gewaardeerd wordt.

Lees verder

Mary-Ann Schreurs
Lijsttrekker D66 Eindhoven bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

Leeswijzer

Ons programma is ingedeeld in diverse thema's.

Lees meer

Samenvatting en vergezicht

We staan aan de vooravond van enkele grote veranderingen, radicale veranderingen. Veranderingen op het gebied van duurzaamheid, er zijn voor elkaar, op het gebied van samenleven.

Lees meer
1

De inclusieve en sociale stad

Eindhoven is een sociale stad. Dat was in het verleden zo, dat is nu zo en dat blijft zo. D66 heeft daar in het verleden haar rol in gespeeld en zal dat blijven doen. In 2030 is Eindhoven een stad waar mensen er zijn voor elkaar.

Lees verder
2

De bedrijvige en circulaire stad

In 2030 heeft Eindhoven zich verder ontwikkeld tot een bedrijvige metropool. In onze high tech regio hebben we grote Europese – en wereldspelers, zien we diverse spin- offs die toonaangevend zijn op ontwikkel- en maakindustrie. De bedrijvigheid richt zich naast de top high tech sector in het bijzonder op maatschappelijke opgaven zoals gezondheid, voedselvoorziening, veiligheid, mobiliteit en energie.

Lees verder
3

De kansrijke en talentvolle stad

Als men aan Eindhoven denkt, dan denkt men aan Mainport Brainport. En als men aan Brainport denkt, dan denkt men aan TDK: Technologie, Design en Kennis. Eindhoven is de slimste regio en leading in technology. Daar zijn we trots op, dat dragen wij uit en daar willen we blijvend in investeren! De “triple helix” samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven is uniek en in 2030 is deze samenwerking uitgebreid met meer “helices”, zoals inwoners en coöperaties.

Lees verder
4

De bruisende stad

In 2030 is Eindhoven een bruisende en groene stad waar het prettig is om te wonen en verblijven.

Lees verder
5

De toegankelijke stad

Het Eindhoven van 2030 is een stad waarin je wordt uitgenodigd om mee te doen. De openbare ruimte staat in het teken van gezamenlijk gebruik en ontmoeting. Door obstakels zoveel mogelijk weg te nemen en meedoen te faciliteren, maken we deelname aan de maatschappij voor iedereen mogelijk.

Lees verder
6

De gezonde stad

In 2030 is Eindhoven een gezonde stad en zijn Eindhovenaren regisseur van hun eigen leven. Door preventieve maatregelen en een gezonde leefomgeving blijven mensen langer gezond. Ouderen, zieken en mensen met een beperking blijven door innovatie grotendeels zelfstandig en worden minder snel afhankelijk van anderen. Mensen die zorg nodig hebben, krijgen deze zorg. Niemand valt buiten de boot.

Lees verder
7

De partners van de stad

In het Eindhoven van 2030 werken inwoners, de overheid, kennisinstellingen en bedrijven samen aan oplossingen die ons leven beter maken, ook al hebben we niet altijd dezelfde mening. We gaan met elkaar in gesprek om te kijken wat overeenkomsten en verschillen zijn en wat maakt dat we anders naar dezelfde situatie kijken. Initiatieven in de stad maken we samen, doen we samen en besluiten we samen. We kiezen voor oplossingen die passen bij de locatie en de context waar ze zich voordoen.

Lees verder
8

De duurzaam groeiende stad

Eindhoven is flink gegroeid in de afgelopen jaren, en dat valt te zien in de stad! Door de inwonersgroei is er flink verdicht en kom je meer hoogbouw tegen binnen de ring. Op een aantal plekken in de stad kom je dat stedelijk karakter wat meer tegen: zoals Strijp-S, het Emmasingelkwadrant en de Kade binnen de ring. Een actief straatleven zorgt dat het bruist en dat zowel inwoners als bezoekers zich aangetrokken voelen tot deze gebieden.

Lees verder
9

De financieel gezonde stad met een effectieve organisatie

Dit programma is geschreven om aan te geven op welke manier D66 Eindhoven richting wil geven aan de radicale veranderingen die staan te gebeuren. Een deel van die veranderingen vindt zijn weg los van welk ingrijpen van een overheid. Een ander deel van die veranderingen komt wel op het pad van de gemeente Eindhoven. Het is goed om aan te geven op welke wijze wij die veranderingen in onze maatschappij een plek geven. Het is goed om er bij stil te staan dat daar geld mee gemoeid is.

Lees verder

Dankwoord

In april 2016 zijn we begonnen met dit verkiezingsprogramma. Een aanpak gekozen, een tijdspad uitgestippeld, een vaste groep kritische meedenkers verzameld. De kritische meedenkers vormden samen met ons de kerngroep Verkiezingsprogrammacommissie (VPC).

Lees verder

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Leven in de stad van de toekomst
Verkiezingsprogramma GR2018 — D66 Eindhoven krijgt het voor elkaar