Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

De bedrijvige en circulaire stad

In 2030 heeft Eindhoven zich verder ontwikkeld tot een bedrijvige metropool. In onze high tech regio hebben we grote Europese – en wereldspelers, zien we diverse spin- offs die toonaangevend zijn op ontwikkel- en maakindustrie. De bedrijvigheid richt zich naast de top high tech sector in het bijzonder op maatschappelijke opgaven zoals gezondheid, voedselvoorziening, veiligheid, mobiliteit en energie.

 

Zo zien wij Eindhoven graag in 2030

 

Naast deze toonaangevers kent Eindhoven een breed palet aan MKB bedrijven. De bedrijven in Eindhoven behoren tot de koplopers op het gebied van circulaire economie. Voor kunst en cultuur bieden de Strijp complexen aan vele start-ups, zzp-ers en kunstenaars mogelijkheden tot netwerken en samenwerken. Het brede aanbod van bedrijvigheid is één van de redenen dat mensen zich graag in Eindhoven vestigen en zich er thuis voelen. Bedrijven vestigen zich en blijven graag in Eindhoven omdat het aanbod van goed opgeleid personeel aanwezig is. De medewerker voelt zich thuis in Eindhoven omdat naast het werk zelf de stad op het gebied van sport, cultuur, recreatie, bruisend verblijf een groot en veelzijdig aanbod heeft.

Winkelen heeft nieuwe vormen aangenomen. Shoppen doe je online en je gekochte spullen worden thuisbezorgd of je haalt ze op bij een verzamelpunt. Het fysieke winkelen in de binnenstad staat in het teken van ontmoeting, vakmanschap en beleving. In Eindhoven zijn winkels geconcentreerd in het centrum van de stad, Strijp-S en nabij Woensel XL.

De wijkcentra zijn getransformeerd naar multifunctionele knooppunten. Zo’n knooppunt kent onder andere afhaalpunten dagelijkse boodschappen, fysieke punten van internetwinkels, ontmoetingsplekken, nieuwe broedplaatsen, startups en cultuur. Winkelbevoorrading vindt op een wijze plaats waarbij de gast in het gebied geen overlast ondervindt en waarbij de winkelier gewoon zijn of haar bedrijf kan laten oreren.

Voor bedrijven is Eindhoven een ideale plek om zich te vestigen. De stad beschikt over excellente verbindingen; zowel binnen de stad, als tussen de stad en de omliggende regio. In de stad bepalen e-bikes en hoogfrequent openbaar vervoer het straatbeeld. De samenwerking tussen de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven is een vanzelfsprekende geworden in 2030. Door die samenwerking krijgen innovaties een kans om zich te bewijzen en te ontwikkelen tot volwaardige duurzame producten en diensten. Living Labs geven ruimte aan deze innovaties.

De regio biedt een aantrekkelijk woon- en leefmilieu voor kenniswerkers en goed opgeleide vakmensen. De unieke combinatie van hoogstedelijke allure en landelijkheid en rust biedt een veelzijdig aanbod van hoogstedelijke voorzieningen, recreatiemogelijkheden en woonlandschappen. Door de omvangrijke ondersteunende bedrijvigheid liggen er kansen voor iedereen in Eindhoven om zich te ontplooien, om mee te doen. Werklocaties zijn aantrekkelijk. Bedrijven kunnen zich eenvoudig vestigen.

Brainport excelleert in de technologische disciplines high tech systemen, materialen en data science. De private uitgaven aan R&D en het aantal patenten liggen al jaren internationaal op hoog niveau. Startups, MKB en multinationals maken optimaal gebruik van elkaar en werken nauw samen. Ze vormen een hecht netwerk. Hoogwaardig (wetenschappelijk) onderzoek bij bedrijven en instellingen in de Brainport-regio vindt in nauwe samenwerking plaats met de TU/e en andere onderwijsinstellingen. Startups zorgen voor dynamiek, werkgelegenheid en groei. Eindhoven biedt volop mogelijkheden voor startende bedrijfjes. Nederlandse en buitenlandse startups kiezen Eindhoven als vestigingsplaats.

Culturele bedrijvigheid treffen we aan op het gebied van industrial design, evenementen als DDW, GLOW, Ameezing Eindhoven, Eindhoven Culinair en de diverse festivals die onze stad rijk is. De culturele basisinstellingen zijn volop bezig met cultureel ondernemerschap.

Ondernemen binnen de culturele sector is de norm in 2030.
Circulariteit en duurzaamheid is heel normaal in 2030. Bedrijven bieden hun producten en diensten aan en staan stil bij de vraag waar hun grondstoffen vandaan komen, op welke wijze geproduceerd wordt, wat je met een product kunt doen bij het einde van de levensduur, hoe je omgaat met afvalstromen, of je biobased toepassingen kunt gebruiken. Al dit soort afwegingen zijn in Eindhoven gemeengoed. We hebben hierin een voorlopersfunctie. Dit is goed voor ons leefmilieu en goed voor onze economie. Duurzaamheid en circulariteit zijn de nieuwe verdienmodellen.

 

D66 Eindhoven wil daarom

 
  • Drempels en barrières wegnemen. Bestemmingsplannen zijn ingericht op mogelijk maken en hinder voorkomen, niet om activiteiten uit te sluiten. Er wordt zekerheid geboden waar dat nodig is en wordt flexibiliteit gegeven waar dat gewenst is. Op die manier ontstaat een nieuw werk- en woonlandschap. Vermenging waar mogelijk is de norm. Menging van wonen en werken, menging van detailhandel en horeca, verblijfsfuncties verspreid in de stad.
  • Een transformatie naar een circulaire economie. De dienst (wat je wilt bereiken of doen) staat centraal, niet het product. Op bedrijventerreinen wordt een ecosysteem gestimuleerd dat deze circulaire economie mogelijk maakt. Bedrijven die zich richten op productie doen dat op basis van circulaire economie.
  • Een blijvend aantrekkelijke stad voor bedrijven en werknemers. Goede culturele, sportieve en onderwijsvoorzieningen.
  • Volop kansen voor nieuwe initiatieven. Broedplaatsen, innovatielabs, living labs, startups. Zowel op het gebied van de voor Eindhoven kenmerkende high tech als voor de nieuwe creatieve economieën. Vanuit het belang voor de toekomst van innovaties wordt vooral gekeken naar mogelijk maken, niet naar belemmeringen.
  • Een bundeling van bedrijven die elkaar versterken. Een ecosysteem van high tech maakindustrie, toeleveranciers, specialistische bedrijven op de daarvoor ingerichte en in te richten campussen.
  • Bedrijvigheid en economie groter zien dan tot een gemeentegrens. Samen met de partners in de regio tot de juiste keuzes komen. Slimme, duurzame, circulaire bedrijvigheid staat voorop. Dat geldt voor een regionale, voor een nationale en voor een Europese benadering.
  • Goede bereikbaarheid van Eindhoven en haar bedrijfslocaties. Spoor, water, lucht, weg en fietspad leiden op een vlotte manier naar de economische hotspots. Uiteraard is bij bereikbaarheid volop aandacht voor duurzaamheid en circulariteit.
  • Dat in het centrum van de stad volop kans is voor detailhandel, voor verblijfsfuncties, voor nieuwe concepten. Vormen die we nu nog niet kennen maar die zullen ontstaan als mengvormen, hybride concepten, crossovers krijgen de ruimte om zich te ontplooien en Eindhoven booming te houden. Mengvormen als detailhandel – horeca – cultuur – recreatie vinden hun weg.
  • Dat op bedrijventerreinen en op winkelstrips de gelegenheid is om afhaalpunten te vestigen namens webshops. Grotere punten namens de grotere webshops, kleinere of combinatie punten voor de kleinere / startende webshops. Op deze locaties kan worden afgehaald, worden bekeken en worden gekocht.
  • Campussen en broedplaatsen een integraal onderdeel van Eindhoven laten worden. Zo wordt het spoor tussen station Strijp-S en de Berenkuil verdiept aangelegd. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen onder andere Strijp-S, de TU/e en andere delen van de stad. De nieuw beschikbare ruimte wordt ingevuld door een combinatie van verbinden, groen verblijven en nieuwe bedrijvigheid.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Leven in de stad van de toekomst
Verkiezingsprogramma GR2018 — D66 Eindhoven krijgt het voor elkaar