Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Dankwoord

 

Dankwoord

 

In april 2016 zijn we begonnen met dit verkiezingsprogramma. Een aanpak gekozen, een tijdspad uitgestippeld, een vaste groep kritische meedenkers verzameld. De kritische meedenkers vormden samen met ons de kerngroep Verkiezingsprogrammacommissie (VPC).

Al snel waren we het als kerngroep VPC eens dat we een beeld wilden schetsen van een Eindhoven in 2030. Een Eindhoven zoals wij dat als D66’ers graag zien. Innovatief, vooruitstrevend, met aandacht voor iedereen. We voelden al snel dat we niet in de klassieke hoofdstukken wilden gaan beschrijven. We kozen voor thema’s waarvan we wisten dat er een overlap zou zijn met andere aandachtsgebieden. De boom die we gebruikten in het najaar van 2016 kende geen vaste takken. Er konden er bij groeien, er kon gesnoeid worden, er konden takken mooi verstrengeld raken. Dat versterkte de aanpak juist. Mobiliteit is er niet vanwege de mobiliteit, het faciliteert bijvoorbeeld de bruisende- en de bedrijvige stad. Duurzaamheid is geen eenzijdige opgave, we zien het bijna overal terugkomen. Sport en onderwijs kent zowel de talenten kant als de huisvestingsvraag. Een inclusieve benadering is de beste start voor een sociale stad.

Een tiental themagroepen is op verzoek van de kerngroep VPC aan de slag gegaan met drie vragen voor elke themagroep. Hoe ziet Eindhoven er uit in 2030 op het gebied van jouw thema, welke stappen moet je nemen tussen 2022 en 2030 om daar uit te komen en welke concrete maatregelen vraagt dit in de komende raadsperiode 2018-2022? Elke themagroep is met deze drie vragen geheel vormvrij aan de slag gegaan. Het resultaat was een geweldige input voor de kerngroep VPC om aan de slag te gaan met het schrijven van het programma zoals dat er nu ligt. Als we nu gaan opsommen wie er allemaal betrokken waren bij de themagesprekken dan slaan we vast iemand over. Het spreekt vanzelf dat dit resultaat er nooit was gekomen zonder de inzet van zoveel enthousiastelingen. De tijd en de energie die zij in dit programma hebben gestoken vind je echt terug. Een echte D66 aanpak, met iedereen, door iedereen.

Namens de kerngroep VPC, dank voor jullie geweldige inzet.

Marco van Dorst, voorzitter
Tom Brouwers
Jorien Migchielsen
Mary-Ann Schreurs
Paul Scholte

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Leven in de stad van de toekomst
Verkiezingsprogramma GR2018 — D66 Eindhoven krijgt het voor elkaar