Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

De toegankelijke stad

 

Zo zien wij Eindhoven graag in 2030

 

Het Eindhoven van 2030 is een stad waarin je wordt uitgenodigd om mee te doen. De openbare ruimte staat in het teken van gezamenlijk gebruik en ontmoeting. Door obstakels zoveel mogelijk weg te nemen en meedoen te faciliteren, maken we deelname aan de maatschappij voor iedereen mogelijk. Het is een stuk rustiger geworden sinds er geen vrachtwagens meer rondrijden om elke winkel of horeca apart te bevoorraden. Vanuit distributiepunten wordt de vracht gezamenlijk bezorgd met kleine elektrische voertuigen, die zich makkelijker door het voetgangersgebied kunnen verplaatsen. Een deel van de bevoorrading gebeurt ondergronds.

In de groene binnenstad kom je tussen het winkelend publiek gewoon hardlopers tegen die hun flesje vullen bij een gratis watertappunt of een vriendengroep die luncht bij een van de picknickbankjes. De stad wordt optimaal gebruikt door haar bewoners: het bruist, het leeft.

Van bezit naar gebruik: dat geldt zeker voor het verkeer in het Eindhoven van 2030. Mobiliteit is een dienst aan onze bewoners en bezoekers: daarmee nodigen we mensen weer uit om mee te doen en onze stad zo optimaal mogelijk te gebruiken. Het klassieke OV heeft een transformatie ondergaan waarbij de HOV-lijnen mensen op de hoofdverkeersaders vervoeren. Aanvullend daarop brengen zelfrijdende deelauto’s je in no-time van de ene hoek naar de andere hoek.

Zo is elke wijk verbonden met het openbaar vervoer en worden mensen zelfs voor de deur afgezet. Met of zonder beperking, dag en nacht. De deelauto’s zijn tevens post/pakketbezorger en kunnen energie door de stad vervoeren naar waar dat op dat moment nodig is.

Een verkeerscirculatieplan zorgt ervoor dat het verkeer in en rond de stad blijft doorstromen. Daarbij loopt de Brainportregio voor op op de rest van Nederland. Smart mobility camera’s houden de verkeersstromen nauwlettend in de gaten en verkeerslichten worden afgestemd op het actuele verkeersaanbod en een optimale doorstroming. De openbare ruimte beweegt mee met de bewegingen in de stad: in de spits kunnen de wegprofielen flexibel ingezet worden als dat de doorstroming van het verkeer bevordert. In het centrum word je uitgenodigd om zoveel mogelijk te fietsen, te lopen of te rollen. Buiten de ring vind je meer (snel)fietspaden, zodat de gehele stad en de regio goed bereikbaar blijven.

Vervoersknooppunten in de stad en transferia aan de snelwegen houden de stad leefbaar en bereikbaar. Nadat de A67 en A58 verbreed zijn, stroomt het verkeer rond Eindhoven weer goed door. Smart mobility heeft hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

Vanaf station Eindhoven Centraal brengen treinen en snelbussen je snel naar belangrijke bestemmingen in binnen- en buitenland. Dag en nacht kun je je vanuit Eindhoven verplaatsen naar andere regio’s en andersom. De stations in Acht en Strijp-S ontlasten het centrum en zorgen voor een goede spreiding. Een deel van de bovengrondse spoorlijn is getransformeerd tot langwerpig park dat stadsdelen met elkaar verbindt, de komende jaren zullen andere delen volgen.

Eindhoven Airport krijgt dankzij goede leefbaarheidsafspraken tussen de regiogemeenten, ruimte om te groeien. Bewoners denken actief mee over vliegroutes om overlast zoveel mogelijk te beperken en vanuit het leefbaarheidsfonds worden geluidswerende maatregelen getroffen. Doordat vliegmaatschappijen Eindhoven als thuisbasis konden houden, kon de regio eisen stellen aan het verduurzamen en verstillen van hun vloot. We accepteren dat een luchthaven altijd enige vorm van overlast zal blijven geven. We doen ons uiterste best om de overlast te verzachten waar dat mogelijk is. Maar overlast zal altijd blijven bestaan, het hoort bij het vliegveld. Daar handelen we naar, omdat we de voordelen ervan zien en de meerwaarde erkennen: het is niet alleen van regionaal belang, maar zeker ook van nationaal belang!

 

D66 Eindhoven wil daarom

 
  • Dat iedereen zich goed kan bewegen in de openbare ruimte. Waar nodig worden zowel fysieke als administratieve drempels weggenomen om dit mogelijk te maken. Het wegnemen van beide drempels geldt ook voor de monumenten in de stad.
  • De juiste stappen zetten om een NS station in Acht te realiseren. Het gaat hier zowel om de feitelijke realisatie als om het betrekken van de juiste partners bij deze projecten.
  • Een gezamenlijke bevoorrading van de binnenstad en deelwinkelcentra bevorderen door afspraken met de winkels en horeca-ondernemers: “gezamenlijk bevoorraden, tenzij” moet de norm worden.
  • Dat er in de openbare ruimte meer voorzieningen om sport en recreatie te bevorderen komen. Hiermee stimuleren we de verblijfskwaliteit in de stad.
  • Dat we in gesprek gaan met Hermes, de provincie, kennisinstellingen en bewoners om te kijken of we mobiliteit als ‘shared service’ kunnen aanbieden in gebieden die minder goed bereikbaar zijn met het OV. Bijvoorbeeld door een pilot met zelfrijdende deelvoertuigen aan te bieden.
  • Eindhoven tot een living lab maken waar camera’s het verkeer gaan registreren, en computers de verkeersstromen analyseren en regelen. De stad moet letterlijk en figuurlijk meebewegen met de veranderende verkeersstromen tijdens de piek- en daluren van de dag.
  • Dat we investeren in transferia en verkeersknooppunten in en rond de stad om de spreiding en doorstroming te bevorderen.
  • Dat Eindhoven een lange termijn planning maakt waarbij we het spoor stapsgewijs verdiepen en de spoorzone omvormen tot groene zone die stadsdelen met elkaar verbindt.
  • Dat Eindhoven Airport de ruimte krijgt om te groeien en dat Eindhoven Airport actief meewerkt aan de bestrijding van overlast in de regio. Het leefbaarheidsfonds zorgt voor betere isolatie van woningen, en door vliegroutes in samenspraak met bewoners te bekijken, kunnen we overlast verder beperken.
  • Dat er een verkeersplan wordt ontwikkeld en uitgevoerd om de stad binnen de ring autoluw te maken. Op een enkele stroomroute naar parkeergarages na, zal de stad binnen de ring enkel toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer. Hiervoor worden fysieke ingrepen in de openbare ruimte ingezet.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Leven in de stad van de toekomst
Verkiezingsprogramma GR2018 — D66 Eindhoven krijgt het voor elkaar