Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

De financieel gezonde stad met een effectieve organisatie

 

2018-2022

 

Financiën
Dit programma is geschreven om aan te geven op welke manier D66 Eindhoven richting wil geven aan de radicale veranderingen die staan te gebeuren. Een deel van die veranderingen vindt zijn weg los van welk ingrijpen van een overheid. Een ander deel van die veranderingen komt wel op het pad van de gemeente Eindhoven. Het is goed om aan te geven op welke wijze wij die veranderingen in onze maatschappij een plek geven. Het is goed om er bij stil te staan dat daar geld mee gemoeid is. Dat is uw geld. Via rijks- en gemeentebelastingen, via leges en via andere bronnen dragen inwoners bij aan het mogelijk maken van gemeentelijke uitgaven. Het is voor D66 Eindhoven daarom belangrijk dat wij zorgvuldig, transparant, en terughoudend met uw geld omgaan.

Het is van belang dat we stil staan bij de gemeente als organisatie die een deel van deze veranderingen gaat vormgeven, gaat faciliteren. D66 Eindhoven ziet graag dat we dat doen met deskundige, service gerichte medewerkers. Een beperking van het aantal medewerkers is geen doel op zich, het hebben van een effectieve en efficiënte organisatie is dat wel.

D66 Eindhoven wil de beide beschreven elementen in een goede balans hebben. Als gemeente dingen mogelijk maken, behoedzaam met uw geld omgaan. Dat speelt rond mobiliteit & infrastructuur, in het sociale domein, bij cultuur, bij vastgoed. Het speelt bij alle vragen waar de gemeente een rol speelt. Dingen mogelijk maken, zorgvuldig met uw geld omgaan, tegemoet komen aan de wensen van onze inwoners.

Bedrijfsvoering
Medewerkers van de gemeente werken overal in de stad, zij zijn de oren en ogen van de gemeente. Het stadhuis blijft een plek waar je elkaar kunt ontmoeten en overleggen, maar flexwerken kan overal. De strikte scheiding tussen “kantoorpersoneel” en “baliepersoneel” is verdwenen: de projectleider Duurzaamheid brengt op weg naar huis ook gewoon paspoorten bij de mensen thuis, als dat nodig is. Het biedt medewerkers de flexibiliteit om hun werkdag af te stemmen op eventuele privé-afspraken en het biedt de organisatie een efficiëntere manier om het personeel in te zetten. Zolang je onderling regelt dat het werk op tijd af is en de deadlines gehaald worden, kan bijna alles. Met dezelfde hoeveelheid medewerkers krijg je meer werk verzet, er is meer afwisseling, medewerkers blijven gemotiveerd en het ziekteverzuim is enorm gedaald. De gemeentelijke organisatie bruist doordat medewerkers de vrijheid krijgen hun werk zo in te richten, dat het beter aansluit op hun persoonlijk leven en op de wensen van de inwoners.

De dienstverlening van de gemeente is er zoals jij dat wilt. Wil je snel en gericht digitaal je zaken afhandelen: dan kun je online een formulier invullen, informatie zoeken of met een medewerker chatten. Je kunt langsgaan op het stadhuis of een afspraak maken bij jou in de buurt, net zo handig. Vroeger werd een vergunning die niet aan de voorwaarden voldeed, direct afgewezen. Nu heeft de ambtenaar even contact met de indiener en legt uit wat er speelt.

Bij de dienstverlening vanuit de gemeente houden we rekening met laaggeletterden en mensen met een beperking, zodat we voor iedereen benaderbaar zijn en blijven. De citybeacons, eerst bedoeld om gratis wifi alleen in het centrum van stad te bieden, vind je nu overal binnen de gemeente.

Gegevens zijn van jou: jij bepaalt wat er wel of niet mee mag gebeuren. Zo kun je zelf aangeven of je elke keer dat jouw gegevens nodig zijn bij de gemeente, ze gebruikt mogen worden. Je kunt onder strikte voorwaarden akkoord gaan met de ‘eenmalige uitvraag’. De gemeente bewaart je gegevens dan een jaar zodat jij ze niet elke keer opnieuw moet verstrekken. Wel kun je aan het eind van dat jaar aangeven of je dit wilt verlengen of niet, zodat de gegevens van mensen niet onnodig lang bewaard blijven. Ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente. De dienstverlening richting ondernemers moet daarom gegroepeerd worden op een ondernemersplein, waar accountmanagers zorgdragen voor een integrale dienstverlening. Snellere en effectievere gemeentelijke dienstverlening levert het gewenste resultaat op voor de stad; meer werk en meer omzet.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Leven in de stad van de toekomst
Verkiezingsprogramma GR2018 — D66 Eindhoven krijgt het voor elkaar