Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Leeswijzer

Dit programma gaat in op diverse thema’s die in Eindhoven spelen. Thema’s die van belang zijn in onze stad. Thema’s die worden vormgegeven door de inwoners van onze stad. Thema’s waarbij D66 Eindhoven vindt dat de overheid soms best een stapje terug kan doen omdat wij vertrouwen hebben in de kracht van het individu. Heel veel in onze stad gaat goed zonder dat de gemeente zich daar actief mee bezighoudt. Daarom tref je in dit programma niet alles aan wat er in Eindhoven gebeurt. Dat is voor de meest bruisende stad van Nederland niet nodig.

 

 

Wij hebben er voor gekozen om per thema een beeld te schetsen hoe Eindoven er rond 2030 uit zou kunnen zien. Als het aan D66 Eindhoven ligt is dat uiteraard een sociale en liberale stad. Wij hebben beschreven hoe dat er in onze ogen uit ziet: een sociale & inclusieve stad, een bedrijvige stad, een kansrijke & talentvolle stad, een bruisende & dynamische stad, een toegankelijke stad, een gezonde stad, de stad voor jou en haar partners, een groene groeiende stad, een financieel gezonde stad. Zo zien wij Eindhoven graag.

Om daar te komen moeten wel stappen gezet worden. Die ontwikkeling gaat niet vanzelf. Daarom hebben we naast een beschrijvend deel aangegeven welke stappen D66 Eindhoven vindt dat er gezet moeten om bij een sterke sociale en liberale stad in 2030 uit te komen. Bij deze stappen ligt uiteraard de nadruk op datgeen waar de gemeente voor verantwoordelijk is.

We hebben niet gekozen voor een klassieke hoofdstukindeling. Zaken die Eindhovenaren raken zijn lastig in een hokje te vatten. Vragen over bedrijvigheid raken ook de bereikbaarheid. Gezondheid en een sociale stad zijn niet los van elkaar te zien. Onze kijk op talent kun je niet los zien van de innovaties waar we samen voor staan. Dat maakt dat wij hebben gekozen voor deze thematische aanpak. De vijf D66 richtingwijzers hebben mede geholpen om de goede richting aan dit programma te geven.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Leven in de stad van de toekomst
Verkiezingsprogramma GR2018 — D66 Eindhoven krijgt het voor elkaar