Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Samenvatting en vergezicht

We staan aan de vooravond van enkele grote veranderingen, radicale veranderingen. Veranderingen op het gebied van duurzaamheid, er zijn voor elkaar, op het gebied van samenleven.

 

 

Onze totale kijk op energie, klimaat, mobiliteit gaat radicaal veranderen. Gas uit Groningen is niet langer de beste en schoonste manier om je huis te verwarmen of je eten te bereiden. Olie uit Rusland en Saudi Arabië is om meerdere redenen niet langer de gewenste energiebron om onze verplaatsing mogelijk te maken. We gaan Eindhoven verder klaarmaken voor die radicale verduurzaming. Energiebronnen die niet uitputten, materialen hergebruiken, ontwerpen volgens de uitgangspunten van een echte circulaire economie, gebruiksvoorwerpen delen in plaats van bezitten. Het zijn voorzichtige trends die ons stadsleven sterk gaan veranderen. Het innovatieve karakter en de stevige designcultuur in onze stad helpen om dit mogelijk te maken. We zullen zien dat de manier waarop Eindhovenaren energie gaan afnemen en opwekken gaat veranderen. We zullen zien dat ze zich samen zullen organiseren om hier slim mee om te gaan.

De stad past zich aan. Het wordt groener, water komt terug naar boven, we wonen compacter, onze reisbehoefte verandert. De digitale omgeving maakt meer mogelijk, veranderingen zullen elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen.
De tweede grote verandering is op het gebied van hulp aan hen die dat nodig hebben. Daarbij hoort een radicale kansengelijkheid. Samen staan we als samenleving sterker. Kwetsbare inwoners mogen verwachten dat ze worden opgevangen. Daarbij hoort dat diezelfde kwetsbare inwoners de kansen pakken om weerbare en actieve inwoners te worden. Iedereen doet mee in onze ogen, iedereen is belangrijk. We maken daarbij op geen enkele wijze een onderscheid. Iedereen is Eindhovenaar. Hier spelen veranderingen en innovaties een grote rol. Het is zaak dat we samen – leven letterlijk nemen. Iedereen doet mee en we zijn in staat om daar alle benodigde partners bij te betrekken. We laten zien dat we in staat zijn om dat inhoudelijk en financieel toekomstbestendig te laten gebeuren.

De manier waarop we samenleven gaat veranderen. In je straat, in je buurt, op school, op je werk, met bedrijven, met de gemeente, met andere overheden. Op bijna alle gebieden staan radicale veranderingen te gebeuren. Bedrijven zijn naast gezonde concurrenten ook partners die samen optrekken in duurzame innovaties. Overheden worden vaker partner dan de instantie die van boven iets oplegt. Scholen en universiteiten zijn in dit samenspel onmisbaar. Naast het opleiden van onze jeugd zijn ze bij uitstek de plekken waar kennis en vernieuwing ontstaat. De trek naar de stad is onomkeerbaar. Een goed daily-urban-system zorgt ervoor dat alles wat we nodig hebben binnen handbereik is. Deels omdat het er is, deels omdat je er snel kunt komen, deels omdat het gebracht wordt (in werkelijkheid of virtueel). Samenwerken met je buren, zowel in je straat als met naastliggende gemeentes is gebaat bij wederzijds respect en het er zijn voor elkaar.

D66 Eindhoven is klaar voor die veranderingen in onze stad, in onze samenleving. Ons programma, met daarin aandacht voor de ambities voor de stad van de nabije toekomst, laat zien op welke manier wij vorm willen aan die nieuwe ontwikkelingen. Het is nooit meer dan een momentopname. Het is daarom vooral de richting van de beweging naar de toekomst die wij als D66 Eindhoven in gang willen zetten. De tijd dat we alleen maar konden volstaan met het beschrijven van afgebakende projecten ligt immers achter ons. Wij beschrijven hoe wij op pad willen gaan naar de sociale en liberale stad Eindhoven.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Leven in de stad van de toekomst
Verkiezingsprogramma GR2018 — D66 Eindhoven krijgt het voor elkaar