Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

4 jaar D66 in Elburg en nu verder

In 2012 zijn enkele enthousiastelingen onder aanvoering van Marnix Smulders en Martin Roest D66 in Elburg weer op de kaart gaan zetten. Deze inspanningen zorgden er voor dat we met een ruime zetel plaats konden nemen in de gemeenteraad van Elburg. De afgelopen 4 jaar hebben we gebruikt om te leren en te organiseren. We hebben er nieuwe leden bij gekregen en we hebben ook bestuurlijk onze bijdragen geleverd. Nu is het tijd om de volgende stap te zetten:

Bestuurlijke vernieuwing

De rol van de gemeentelijke overheid verandert steeds meer. Er moet meer ‘met’ mensen gesproken in plaats van ‘tegen of voor’ mensen. D66 Elburg streeft naar meer dialoog, juist als het lastige onderwerpen zijn.

Een duurzame toekomst

Het veranderende klimaat vraagt om aandacht, ook in Elburg! D66 Elburg ziet dit niet als een bedreiging, maar als een kans om een innovatieve, groene economie en een duurzaam klimaat te realiseren.

Bewust van de christelijke omgeving

D66 is een partij voor mensen van alle levensovertuigingen en elk leven. D66 Elburg streeft naar een inclusieve samenleving, waarin aandacht is voor de dialoog. Op die wijze kunnen we besluiten nemen met een zo groot mogelijke meerderheid met oog voor anders denkenden.

1

Bruisende economie

Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. Wij willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

lees verder
2

Duurzaam leven

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. Wij willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. Wij willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.

lees verder
3

Voor iedereen

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit.

lees verder

Lelystad Airport

Aangaande Lelystad Airport volgt D66 de ontwikkelingen op de voet. Daarnaast houden wij over dit dossier continu contact met onze partijgenoten in Den Haag. Daarnaast hebben wij de volgende overwegingen:

De uitbreiding van Lelystad Airport vormt een goede prikkel voor de regionale economie en werkgelegenheid. Elburg kan hier zeker van profiteren.
De kwaliteit van de onderzoeken en de aanbevelingen van de vliegroutes zijn onzorgvuldig uitgevoerd. Wij willen eerst de goed onderzochte feiten voordat er verder beslist wordt.
D66 wil dat eerst het luchtruim opnieuw ingedeeld wordt en dat pas daarna Lelystad Airport open gaat.
Wij blijven bezorgt over de overlast van geluid en fijnstof. Dit aspect zullen wij kritisch blijven benoemen en we streven naar het minimaliseren van elke hinder.

lees verder

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Elburg:
Bruisende economie
Duurzaam leven
Voor iedereen