Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Bruisende economie

Overzicht
Bruisende economie


Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. Wij willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

Eén plan voor de hele gemeente

 

D66 staat voor een vitale gemeente met een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Dit vraagt om een plan met een visie (waar staan we voor?) en een missie (waar gaan we voor?). Dit plan beslaat de hele gemeente met daaronder deelplannen voor de afzonderlijke gebieden: ’t Harde, Oostendorp, Doornspijk, de Vesting en de Haven.

 

Zondagsvrijheid

 

D66 is voor de vrijheid om als ondernemer op zondag je zaak te mogen openen. Maar, we zijn ons ook bewust van de christelijke identiteit en dat de zondagsrust een karakteristiek onderdeel van Elburg is. We blijven ons inzetten om mogelijkheden voor opening op zondag bespreekbaar te maken en te houden.

 

De Vesting

 
 • De Vesting is de blikvanger van de aantrekkingskracht van de hele gemeente:
  • veel ondernemers worstelen om het hoofd boven water te houden. Elburg is daarbij niet de enige gemeente met dit probleem, veel winkelgebieden kampen met leegstand en een veranderende economische behoefte. Mensen winkelen minder en wijken voor een breder winkelaanbod uit naar Zwolle, Nunspeet, Dronten of Apeldoorn. Waar Elburg hier voorheen zowel regionaal als lokaal nog een graantje van kon meepikken zien wij dat dat in de nabije toekomst helaas niet meer haalbaar is;
  • D66 zet in op groei in het toerisme in de hele gemeente, met Elburg als merk. De naamsbekendheid van Elburg in Nederland moet omhoog;
  • de gemeente draagt zorg voor de marketing en zal Elburg promoten als een merk dat staat voor beleving van cultuur en historie, bepaald door de aloude zee en bosrijke achtertuin. Zo zullen meer regionale als mogelijk ook internationale toeristen getrokken kunnen worden;
  • de activiteitenkalender moet worden uitgebreid zodat deze in de zomer en zeker ook in de winter meer toeristen aantrekt. Activiteiten worden bedacht door ondernemers, verenigingen en stichtingen, samen met de gemeente;
  • D66 wil één sterke wethouder voor de Vesting. Eentje die een plan heeft, keuzes maakt en de kar trekt. En daarbij ook actief de keuzes gaat toelichten en de ondernemers weet mee te nemen.
 

De Haven

 

De haven van Elburg is onlosmakelijk verbonden met de Vesting. Daarom moet de haven ook meegenomen worden in alle plannen en keuzes die er voor de Vesting gemaakt worden.

Verder vinden wij over de haven:

 • de Haven wordt vooral in de zomer steeds drukker. Dit is een mooie ontwikkeling, maar vraagt ook om een meer autoluw karakter. Soms zelfs autovrij;
 • evenementen als kermissen, braderieën, volleybaltoernooien, sleepbootdagen, muziekuitvoeringen en uiteraard de Botterdagen vragen om een speciaal evenemententerrein met faciliteiten.
 • de campers aan de haven waren een succes maar boden geen mooi aanzicht. Campers kunnen in principe beter op goed uitgeruste campings staan. Voor de vrije camperaars is het realiseren van camperplaatsen op de ijsbaan een mooi alternatief. D66 pleit voor deze aanpassing om dit kostbare stuk grond ook buiten de vorstperiode nuttig te kunnen gebruiken;
 • het gebied achter de Botterwerf aan de Haven ontwikkelen voor huizenbouw en eventueel mogelijkheden voor beprekte retail-/horecaconcepten die passen in de visie.
 

Doortrekken van de rondweg

 

D66 is voor het doortrekken van de rondweg en aansluiten op de N309 of de N306 zodat:

 • Kruismaten toegankelijker wordt;
 • de Havenkade ontlast, autoluw of soms autoloos wordt;
 • toekomstige supermarkten goed bereikbaar zijn;
 • de Zuiderzeestraatweg ontlast wordt.

Wij willen investeren in een dynamische verkeersroulatie rondom Elburg. Zo kan verkeer makkelijker gestuurd worden bij drukte, calamiteiten en parkeermogelijkheden.

 

Winkelcentra

 

D66 is van mening dat we goed moeten kijken naar de trends in de retail en daar onze keuzes op baseren. We zien allemaal de toename van het aantal webwinkels en het verdwijnen van grote winkelketens uit het straatbeeld. Daarnaast spreken trendwatchers over een duidelijke scheiding in functies van winkelcentra. Enerzijds centra waar mensen boodschappen doen in de meest brede zin van het woord en anderzijds centra waar men meer gaat ‘funshoppen’.

Voor de verschillende winkelcentra in Elburg heeft D66 daarom de volgende standpunten:

 • De Vrijheid:
  • D66 ziet mogelijkheden om winkelcentrum De Vrijheid op beperkte schaal uit te breiden met het verplaatsen van de winkels uit de Oosthoek naar De Vrijheid;
  • grotere uitbreiding van winkelcentrum is niet wenselijk, hiervoor leent zich de infrastructuur niet
 • Winkelcentrum Op ’t Harde:
  • D66 streeft naar een spoedige voltooiing van de fase 2 en de start van fase 3;
  • zolang er leegstand is in winkelcentrum Op t Harde nog niet uitbreiden in winkelcentrum De Vrijheid.
 

Oostendorp

 

Buurtgemeenschap Oostendorp willen wij nog meer karakter geven door het gebied rond Molen De Tijd meer dorps in te richten en bijvoorbeeld een stuk van de Zuiderzeestraatweg met authentiek straatwerk in te richten.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Elburg:
Bruisende economie
Duurzaam leven
Voor iedereen