Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Duurzaam leven

Overzicht
Duurzaam leven

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. Wij willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. Wij willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.

 

Wonen

 

Wonen is een eerste levensbehoefte. Daarom kunnen keuzes hierover grote invloed hebben op alle mensen en bedrijven in Elburg. D66 heeft binnen dit thema een aantal standpunten omschreven:

 • nieuw te bouwen woningen moeten energie neutraal zijn en worden niet meer aangesloten op het gasnet;
 • woningeigenaren stimuleren om de eigen woning te verduurzamen met leningen die gekoppeld zijn aan de woning (i.p.v. de eigenaar);
 • innoveren met nieuwe technieken om monumenten te isoleren (80% van onze energiebehoefte betreft warmte, dus denk bijvoorbeeld bij de Vesting aan een plan voor koude en warmte opslag);
 • actieplan voor het saneren van asbest samen met het verduurzamen van woningen;
 • alle sociale woningen met 0 op de meter;
 • meer woningen voor senioren die ook door 1 ouder gezinnen gebruikt kunnen worden;
 • sneller schakelen op woningbehoeften door tijdelijke (10 jaar) woningen te bouwen;
 • alternatieve woonvormen makkelijker mogelijk maken. Denk aan tijdelijke zorgwoningen, kangoeroewoningen, tiny housing en dergelijke.
 

Schoolgebouwen

 
 • D66 wil duurzame en energiearme schoolgebouwen;
 • D66 wil aandacht voor een goede luchtkwaliteit en temperatuur in de schoolgebouwen;
 • D66 wil groene schoolpleinen stimuleren met o.a. moestuintjes en bosjes.
 

De gemeente

 
 • de routekaart van de klimaat neutrale gemeente ligt er, maar kan sneller. D66 streeft naar meer snelheid, maar vooral meer ambitie om actief het goede voorbeeld te geven;
 • een wagenpark dat duurzamer is met bijvoorbeeld elektrische wagens en (vracht) wagens op aardgas. Dit is mogelijk duurder, maar geeft wel een goed voorbeeld.
 

Afval

 

Bij een duurzame gemeente hoort ook een helder afvalbeleid. D66 neemt hierin de volgende standpunten in:

 • het afvalbeleid in Elburg vraagt een andere aansturing. D66 staat voor het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt en zonder dat het ophaalsysteem duurder wordt;
 • meer sturen op kosten per geleegde container en dat laten betalen. Dit heeft zich bewezen en zo beloon je goed gedrag;
 • bewustwording van de consument stimuleren om aanbieders van overtollig verpakkingsmateriaal te vermijden, door bijvoorbeeld meer lokaal te kopen;
 • afvalophaaldiensten stimuleren om creatiever en efficiënter te werken. D66 wil meer met prestatieafspraken werken;
 • meer goed gedrag belonen, dan het opzadelen met kosten voor wat betreft het netjes omgaan met afval. We opteren voor meer glas, plastics aan de weg en andersoortig makkelijk op te halen afval;
 • D66 wil een rechtvaardigere verdeling van de rioolheffing tussen éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens
 

Lelystad Airport

 

Aangaande Lelystad Airport volgt D66 de ontwikkelingen op de voet. Daarnaast houden wij over dit dossier continu contact met onze partijgenoten in Den Haag. Daarnaast hebben wij de volgende overwegingen:

 • De uitbreiding van Lelystad Airport vormt een goede prikkel voor de regionale economie en werkgelegenheid. Elburg kan hier zeker van profiteren.
 • De kwaliteit van de onderzoeken en de aanbevelingen van de vliegroutes zijn onzorgvuldig uitgevoerd. Wij willen eerst de goed onderzochte feiten voordat er verder beslist wordt.
 • D66 wil dat eerst het luchtruim opnieuw ingedeeld wordt en dat pas daarna Lelystad Airport open gaat.
 • Wij blijven bezorgt over de overlast van geluid en fijnstof. Dit aspect zullen wij kritisch blijven benoemen en we streven naar het minimaliseren van elke hinder.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Elburg:
Bruisende economie
Duurzaam leven
Voor iedereen