Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Stem 23 mei 2019 op D66 bij de Europese verkiezingen!

Download het programma in PDF.

Inleiding

Ervaren politici en nieuwe generaties staan klaar om samen een nieuw hoofdstuk te schrijven in het boek van hoop dat Europa heet. Samen met al die Nederlanders die weten dat een sterk Europa goed is voor Nederland, willen wij vooruit. Met nieuwe energie en nieuwe ideeën zetten we koers naar de toekomst. Een toekomst die begint op 23 mei 2019.

Lees de inleiding

Zes prioriteiten van D66 voor de komende vijf jaar

Lees onze prioriteiten
1

Een Europa dat draait op schone energie

De strijd tegen klimaatverandering en de stap naar een circulaire economie vragen meer dan ooit om het bundelen van alle Europese krachten. De afgelopen decennia speelde Europa een leidende rol in het oplossen van milieuproblemen. Het is nu tijd om de overgang naar volledig schone energie door te zetten.

Lees verder
2

Een schoon Europa met snelle verbindingen voor iedereen

Goede mobiliteit is belangrijk voor alle Europeanen. Maar op dit moment is het ook een bron van vervuiling. Als we in Europa onze klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we daar in onze vervoersmiddelen rekening mee houden. Nu is het vervoer over de weg, in de lucht en over het water nog veel te vervuilend.

Lees verder
3

Een Europa dat eerlijk deelt

De vrijheden van de interne markt vinden wij een groot goed. Tegelijk mag een Europa zonder grenzen nooit leiden tot misbruik of uitbuiting. Naast het versterken van de interne markt streven we daarom naar een inclusief Europa dat zich inzet voor goede scholing en banen voor alle Europese burgers.

Lees verder
4

Een Europa dat beschermt

Europa is voor ons een waardengemeenschap en rechtsgemeenschap, waarin grondrechten worden beschermd. In een progressief Europa strijden we daarom voor meer bescherming en een betere garantie van grondrechten. Waar je in Europa ook wilt werken, studeren, of wonen: je moet van dezelfde kansen en vrijheid kunnen genieten. Europa is daarvoor een absolute noodzaak. Niet alleen om kansen voor de happy few te bieden, maar voor ons allemaal.

Lees verder
5

Een Europa dat voorloopt in duurzame digitalisering

Het is de hoogste tijd dat de Europese Unie haar positie als digitale wereldspeler claimt. Snel en doortastend handelen is gevraagd, niet alleen om de economische voordelen te realiseren, maar ook om democratie en grondrechten te waarborgen. De EU heeft als waardengemeenschap en als economische grootmacht de mogelijkheid te zorgen voor digitale groei en de bescherming van de digitale rechtsstaat. Wij streven naar een open internet dat bijdraagt aan de weerbaarheid van onze democratie.

Lees verder
6

Een Europa dat de wereld aankan

Een sterk Europa is nodig om sterk te staan in de wereld. Wij willen samen vrijheid, veiligheid, welvaart en mensenrechten beschermen. Wij staan voor onze idealen, binnen en buiten Europa. Met zelfvertrouwen kijken wij de wereld in. Niet naïef wat betreft problemen, maar wel optimistisch over de oplossingen.

Lees verder
7

Handel voor een betere wereld

Als een van de grootste economieën ter wereld, met een afzetmarkt van meer dan 500 miljoen consumenten, speelt de EU een grote rol op het handelstoneel. Europese lidstaten moeten samenwerken om een vuist te maken tegen oneerlijke handelspraktijken. Juist onze standaarden voor duurzame en eerlijke handel beïnvloeden de wereldeconomie op een positieve manier, omdat wij deze hanteren bij het sluiten van handelsakkoorden.

Lees verder
8

Een democratisch en transparant Europa

Onze nationale politiek is niet meer los te zien van Europese politiek. D66 vindt het daarom vanzelfsprekend dat we op steeds meer thema’s ook Europese beslissingen nemen. De Europese Unie hervormt als reactie op de veranderingen in de wereld. Daar horen ook institutionele hervormingen bij.

Lees verder
9

Een financieel stabiel Europa

De euro heeft haar bestaansrecht bewezen. Zonder EU en zonder euro was de crisis ook in Nederland nog harder aangekomen. D66 kiest uiteraard voor behoud van de euro, want uit de euro stappen is voor een open economie als de Nederlandse een economisch drama. Tegelijkertijd zouden we inspraak en invloed verliezen, want zoals de gulden gekoppeld was aan de Duitse mark zou ook een nieuwe Nederlandse munt direct gekoppeld worden aan de euro.

Lees verder

Sophie in ’t Veld, lijsttrekker D66 Europa

In Europa maken we de toekomst. Dat is de boodschap van het verkiezingsprogramma van D66 voor de aankomende Europese verkiezingen. Op 23 mei 2019 mogen alle Nederlanders hun vertegenwoordiging in het Europees Parlement kiezen. Een keuze voor het hart van de Europese democratie. De plek waar in het openbaar, voor iedereen zichtbaar wordt gedebatteerd over de toekomst van Europa. In alle opzichten de politieke arena van de Europese Unie.

Lees het verhaal van Sophie

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Europa
In Europa maken we de toekomst