Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Sophie in ’t Veld, lijsttrekker D66 Europa

Overzicht
"Onze waarden kunnen zichzelf niet verdedigen, dat moeten wij doen."

Democraten,

In Europa maken we de toekomst. Dat is de boodschap van het verkiezingsprogramma van D66 voor de aankomende Europese verkiezingen. Op 23 mei 2019 mogen alle Nederlanders hun vertegenwoordiging in het Europees Parlement kiezen. Een keuze
voor het hart van de Europese democratie. De plek waar in het openbaar, voor iedereen zichtbaar wordt gedebatteerd over de toekomst van Europa. In alle opzichten de politieke arena van de Europese Unie.

Het geluid dat D66 naar die arena brengt, is onvervalst progressief en optimistisch. D66 heeft vertrouwen in Europa, in de toekomst en vooral in de mensen die Europa maken. In goede en in slechte tijden is D66 de pro-Europese partij van Nederland. Wij laten onze uitgangspunten en idealen niet afhangen van de dagkoersen. Wij zijn de partij die vertrouwen en optimisme zet, tegenover zorgen en twijfel over Europa.

Er is alle reden voor optimisme en vertrouwen. De EU heeft veerkracht getoond in de financiële crisis en is niet bezweken onder de migratiecrisis. Na een turbulente tijd moeten we concluderen: ons Europese huis staat stevig op zijn funderingen. Met vertrouwen leggen wij dan ook onze ideeën op tafel om verder te bouwen aan dat huis. Om verder te bouwen aan een bolwerk van vrijheid en democratie, waar de belofte van Europa niet alleen wordt gekoesterd, maar ook nieuw leven ingeblazen krijgt voor de toekomst.

In dit programma staan de ideeën die D66 wil waarmaken in de komende vijf jaar. D66 kiest radicaal voor een krachtig Europa. Wij willen een slagvaardige Europese Unie, met een gezaghebbende stem in de wereld. Innige Europese samenwerking als antwoord op de grote uitdagingen van vandaag. Een Europa dat geborgenheid en bescherming biedt in een woelige wereld. Dat het hoofd kan bieden aan klimaatverandering en op kan staan tegen militaire dreiging. Een Europa waarin de democratie het laatste woord heeft en niet de macht van monopolies.

Dit programma is boven alles gestoeld op de waarden waar wij voor staan. Voor D66 zijn democratie, rechtsstaat en grondrechten niet onderhandelbaar. Onze waarden kunnen zichzelf niet verdedigen, dat moeten wij doen. Nu meer dan ooit. We kunnen niet langs de kant blijven staan als over heel Europa een beweging van nationalisten opstaat, die niet alleen de Europese Unie, maar ook onze verworvenheden willen afbreken. We moeten opstaan voor gelijkwaardigheid tussen vrouw en man. We moeten opstaan voor LHBTI-rechten, persvrijheid en onafhankelijke rechtspraak. Samen met gelijkgestemde progressieve krachten moeten we een vrije toekomst voor iedereen veilig stellen. Die toekomst is Europa.

Met dit verkiezingsprogramma in de hand, met een team van topkandidaten, en met talloze D66 vrijwilligers gaan we campagne voeren voor Europa en voor de toekomst. Doe mee en sluit je aan.

Sophie in ‘t Veld
Lijsttrekker D66 Europa

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Europa
In Europa maken we de toekomst