Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Cultuur bruist en verbindt

Overzicht
Cultuur bruist en verbindt

Groningen is een levendige stad, dé cultuurstad van het Noorden. De hele gemeente bruist van de festivals, horeca en bedrijvigheid. Dat willen we zo houden. Culturele voorzieningen verbinden namelijk mensen onderling, inspireert hen en maakt hen vaak gelukkig. Daarnaast dragen deze voorzieningen bij aan beter onderwijs, kunnen ze positieve effecten hebben op de gezondheid, stimuleren ze een actieve deelname van inwoners aan de samenleving of dragen bij aan de gemeenschapszin. Kunst en cultuur kunnen goed worden ingezet voor educatieve doeleinden en leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan de stedelijke economie en een aantrekkelijk leefklimaat.

 

Wat hebben we bereikt?

 
 • Geïnvesteerd in de vernieuwing van het culturele aanbod en Talentontwikkeling
 • Gezorgd voor meer muziek in de klas
 • Meer ruimte voor amateurkunst
 • Wijkfilialen/bibliotheken voor de komende jaren verzekerd
 • Verplichting van het verstrekken van gratis drinkwater op dance evenementen

 

Cultureel aanbod

 
 • Zorg voor een volwaardige vervanging van de Oosterpoort als deze over tien jaar sluit, waarmee recht wordt gedaan aan onze positie als de tweede popstad van Nederland
 • Geef als gemeente het goede voorbeeld en zorg ervoor dat kunstenaars eerlijk krijgen betaald voor de kunst die zij maken. Maak afspraken met andere instellingen en het bedrijfsleven om hetzelfde te doen
 • Help cultuurinstellingen hun bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk in te richten zodat zoveel mogelijk geld naar kunst en cultuur zelf kan gaan
 

Versterk de Noord-Nederlandse samenwerking

 
 • Verken de mogelijkheden voor een concertzaal als de Ziggo-Dome en neem deze mee in de plannen voor de nieuwe Oosterpoort
 • Blijf investeren in regionale samenwerkingen zoals ‘We the North’ en de samenwerking tussen de gemeente en de provincie Groningen
 

Creatieve broedplaatsen stimuleren

 
 • Zorg dat er voldoende creatieve broedplaatsen zijn waar startende kunstenaars terecht kunnen, bijvoorbeeld door de herbestemming van leegstaande gebouwen uit te stellen van drie naar vijf jaar
 • Stimuleer partijen zoals Carex om broedplaatsen te creëren, door gebouwen te reserveren voor verhuur aan kunstenaars en andere culturele ondernemers
 • Blijf de samenwerking tussen kleine en grote culturele instellingen stimuleren en faciliteren
 

Evenementen en festivals

 
 • Let bij het plannen en programmeren van festivals en evenementen op de omgeving en de spreiding van festivals en evenementen over de wijken en dorpen om (geluids)overlast te voorkomen
 • Investeer met de muzieksector in de ontwikkeling van technologie om geluidsoverlast te voorkomen
 

Cultuur verbindt

 
 • Geef ruim baan aan initiatieven van inwoners op het gebied van kunst en cultuur in de eigen omgeving
 • Ontwikkel het culturele aanbod en de amateurkunst in alle wijken en dorpen verder
 • Geef ruim baan aan inwoners van een dorp of wijk om een straatfestival- of feest te organiseren
 

Cultuur en educatie

 
 • Ontwikkel een programma voor ‘muziekles na school’ door in (de buurt van) scholen muziek of theaterlessen direct na schooltijd aan te bieden
 • Investeer in cultuureducatie in het voortgezet onderwijs
 • Stimuleer de samenwerking tussen culturele instellingen en basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs
 • Dring er bij de regering op aan dat de Nedersaksische streektaal de erkenning krijgt onder deel III van het Europees Handvest van regionale talen en talen van minderheden

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Samen maken we Groningen