Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

De fiets op één

Overzicht
De fiets op één

Verkeer heeft een grote invloed op de leefbaarheid van onze wijken en dorpen. Maar ook op onze lokale en regionale economie. Daarom zet D66 de fiets op één. Fietsen heeft een positieve invloed op ruimte, luchtkwaliteit, gezondheid en leefbaarheid. Tegelijkertijd vraagt de groei van de gemeente óók om investeringen in openbaar vervoer en de auto, inclusief verbindingen met het westen en Duitsland. Daarnaast wil D66 slimmer omgaan met parkeerruimte, vervoersoplossingen beter koppelen en scootervrije fietspaden. Ook willen we minder verkeer in de binnenstad en in woonstraten van wijken en dorpen. Tot slot willen we de ingezette verduurzaming van mobiliteit nóg verder versnellen.

 

Wat hebben we bereikt?

 
 • Een investeringsagenda van 85 miljoen voor de fiets
 • Extra geld voor stallingen in de wijken en 5.000 extra plekken bij het nieuwe station
 • Nieuwe fietsroutes en scootervrije fietspaden: bijvoorbeeld Helperzoom en via Selwerd naar Zernike
 • Bij de belangrijkste knooppunten een P+R met OV en fietsvoorzieningen
 • Nóg meer aandacht voor verkeersveiligheid: drie miljoen extra

 

Ruim baan voor de fiets

 
 • Maak een aanvalsplan voor het terugdringen van files met behulp van de fiets en neem daarin routes vanuit met name Ten Boer, Haren, Leek/Roden en de fietssnelweg naar Assen mee
 • Creëer betere oost-westverbindingen in de stad, via bijvoorbeeld een groene golf op de Van Iddekingeweg of een nieuw fietspad
 • Verbied scooters op het fietspad te rijden
 • Maak een tunnel voor de snelfietsroute naar Zernike, onder de Eikenlaan door
 • Bouw een nieuwe fietsparkeergarage in de binnenstad, bij voorkeur aan de westelijke kant
 

Minder files en opstoppingen

 
 • Dring het sluipverkeer in de binnenstad, wijken en dorpen terug via campagnes en maatregelen en zet de ring op één
 • Verbind wegen primair met de ring in plaats van wijken onderling
 • Faciliteer autodelen door initiatieven te ondersteunen en speciale parkeerplekken te regelen
 

Veilige wijken en dorpen

 
 • Zorg dat verkeersveiligheid rondom scholen topprioriteit nummer één blijft
 • Maak centra in wijken en dorpen fiets- en voetgangersvriendelijker
 • Ga met alle scholen in gesprek zodat het verkeersexamen overal weer terugkeert
 • Verruil bij werkzaamheden in 30KM-zones asfalt voor klinkers
 

Nieuwe spoorverbindingen

 
 • Zet maximaal in op een nieuw station in Hoogkerk
 • Pak door met de Wunderline naar Bremen/Hamburg
 • Creëer een verbinding van één tot maximaal anderhalf uur naar de randstad
 

Slimmer parkeren

 
 • Geef bewoners en ondernemers meer regie over hun straat. Als ze parkeerdruk kunnen laten afnemen, geef ze dan de gewonnen parkeerplaatsen terug voor bijvoorbeeld deelauto, groen, terras of speelplaats
 • Maak parkeernormen locatie- en bewonersspecifiek. Minder parkeerplaatsen vlakbij een station of bij kleine studio’s, reguliere normen bij bebouwingen aan de rand van de stad
 • Vergroen parkeerplaatsen met grastegels
 

Schone lucht door duurzaam vervoer

 
 • Creëer zo snel mogelijk een milieuzone in de binnenstad voor scooters en werk een plan uit voor een algehele milieuzone
 • Maak een plan voor het combineren van transferia met huur-, leen- of eigen fietseZorg dat in 2025 de hele binnenstad uitstootvrij is
 • Creëer meer laadplekken en palen voor elektrisch vervoer en vervoer op waterstof
 • Versnel de vergroening van het OV nog sterker

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Samen maken we Groningen