Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

De nieuwe gemeente

Overzicht
De nieuwe gemeente

D66 wil de potentiële voordelen van de nieuwe, grotere gemeente optimaal benutten voor alle inwoners. De stad kan daarbij de dorpen versterken met de sterkere stem in Den Haag en de grotere bestuurlijke- en financiële slagkracht. Andersom kan de sterke sociale binding en betrokkenheid in de dorpen de stad inspireren. D66 streeft naar kleinschaligheid, gemeentelijke dienstverlening dichtbij de mensen en betrokken en actieve inwoners in de nieuwe gemeente.

 

Laat de groene gebieden tussen de stad en de dorpen groen blijven

 
 • Ontwikkel een groene plattelandsvisie en bijbehorend beleid voor het buitengebied
 • Houd de ‘groene longen’ tussen de stad en de dorpen structureel groen en ga er niet bouwen
 • Benut de groene gebieden tussen de dorpen en de stad als waardevolle natuur- en recreatiegebieden
 

Voorziening blijven zoveel mogelijk aanwezig

 
 • Houd de gemeentelijke dienstverlening in Haren, Ten Boer, Hoogkerk en Lewenborg in stand en moderniseer deze waar mogelijk
 • Behoud de bibliotheekfuncties in Haren en Ten Boer op structurele basis
 • Spreid sportieve, culturele en sociale voorzieningen zoals dorps- en buurthuizen over zowel stedelijke als landelijke gebieden van de gemeente
 • Houd bestaande voorzieningen in de dorpen zoveel mogelijk in stand
 

Overgangstermijn en samen komen tot nieuwe afspraken

 
 • Maak heldere procesafspraken over de harmonisering van tarieven, heffingen en belastingen voor inwoners
 • Voer een overgangsfase van twee jaar in, zodat verschillen in tarieven geleidelijk kunnen worden overbrugd
 • Geef inwoners een reële termijn de tijd om zich aan te passen aan veranderende tarieven of regels
 • Stel alle dorpen in staat om een meerjarenperspectief op te stellen voor hun dorp en geef hierbij ondersteuning
 

Eenheid in verscheidenheid

 
 • Differentieer in regelgeving waar dat nuttig en logisch is, zoals voor de hondenbelasting, omdat er verschil is tussen de druk van een hond op de leefomgeving in de stad en die in het buitengebied
 • Help waar nodig om dorps- en wijkraden te vormen en houd afstand als blijkt dat bewoners de inspraak zelf prima regelen
 • Draag zorg voor specifiek beleid en geef extra aandacht en hulp aan de inwoners van de gebieden waar aardbevingsschade voorkomt
 

Koester de kracht van inwonersinitiatieven

 
 • Moedig inwoners in dorpen en wijken aan zelf een vertegenwoordigend inspraakorgaan op te zetten, zoals een dorps- of wijkraad of een coöperatieve wijkraad
 • Stimuleer en faciliteer de doe-democratie: actieve participatie van inwoners gericht om zelf praktische zaken in de eigen straat of wijk voor elkaar te krijgen
 • Geef elk gebied (dorp of wijk) een gebiedsregisseur als vast aanspreekpunt en koppel deze aan een vaste wijk- of dorpswethouder
 • Stimuleer bewoners om mee te praten en mee te doen door keuzes op wijk- en dorpsniveau voor te leggen en waar gewenst, specialistische expertise aan te bieden
 • Laat dagelijks de Groningse vlag, de provincievlag, de Nederlandse vlag en de Europese vlag wapperen op een zichtbare plek op het stadhuis

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Samen maken we Groningen